Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (YENİ)

Yönetmelik_28.11.2016

Yönetmelik_22.03.2016

Yönetmelik_(Çerçeve)_2015

Yönetmelik_(Çerçeve)_2014

Yönetmelik_(Çerçeve)_2013

Yönetmelik_(Çerçeve)_1996

Yönetmelik_(Çerçeve)_1982

Yönetmelik_( Yaz )_2019