——————————————————————————————

Yayınlanan listede adı geçenlerin yanlış beyanda bulunmaları ya da online başvuru esnasında sisteme girdikleri bilgiler ile kayıt sırasında Enstitümüze sunacakları evraklar arasında herhangi bir uyuşmazlık tespit edilmesi durumunda adayın kaydı Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 53/5 maddesi uyarınca Enstitümüz tarafından yapılmayacaktır. Yedek Listesi ve Kesin Kayıt Koşulları için aşağıdaki ilgili linke tıklayınız…