For English press the link…

 • Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklulardan, yukarıda Türk uyruklu adaylar için açıklanan diploma ve belgeler,
 • Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,
 • Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi,
 • YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından kabul edilen kabul edilen bir sınavın bu puana eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
 • Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli örnekleri,
 • Yüksek lisans veyaDoktora başvurusunda bulunan adaylardan Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık KurumlarıYönetimi Anabilim Dallarına başvuracak adaylarıngetirecekleri denklik belgesi,
 • Yeni çekilmiş 4.5×6 cm boyutunda altı adet biyometrik fotoğraf,
 • İlgili mevzuatla belirlenen öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren belge,
 • Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya onaylı örneği.

 

YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

(Yabancı uyruklu ve KKTC uyruklu adaylar başvurabilir.)

 • Aday Kayıt ve Bilimsel Değerlendirme Sınavı Giriş Formu(Online kayıt işlemi sonrası PDF olarak alınacak çıktı.)
 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların Noterden onaylı tercüme edilmiş örneği, 2 adet)
 • Mezuniyet Transkripti,(Yabancı ülkelerden alınanların Noterden onaylı tercüme edilmiş örneği, 2 adet)
 • Yabancı Dil Belgesi:Başvuruda bulunacak adayların “2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı BaharYarıyılı için Başvuru Yapılacak Lisansüstü Programlar Listesi”nde yer alan puanları almaları gerekmektedir.
 • Doktora programına öğrenci kabulünde adayların anadilleri dışında bir yabancı dildenbaşvuru yapılacak program için istenilen yabancı dil puanını almaları gerekmektedir.
 • Türkçe Yeterlik Sınavı Sonucu: Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların Ankara Üniversitesi TÖMER’in Türkçe Yeterlik SınavınıC1 düzeyinde başarmaları veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınacak C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmaları gerekir. Yabancı dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda bu belge istenmez.
 • Denklik Belgesi:Yüksek lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu adayların, sağlık alanları dışında (Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalları) denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. İlgili Enstitü tarafından adayların mezun olduğu yükseköğretim kurumunun tanınırlığıiçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na görüş sorulacaktır.
 • Pasaport örneği
 • Bu kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 • Hangi programlar için Denklik belgesi istenip/istenmeyeceği konusunda başvuru yapılacak programın bulunduğu Enstitü web sayfasını takip ediniz.