Tüm Duyurular

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 83

KAMPÜS KART ; 2018-19 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran Enstitümüz öğrencilerine ait KAMPÜS KARTLAR, Enstitümüzde dağıtılmaya devam etmektedir.

by Onur Koyuncu

Önceden tarafınızdan OBS sisteminden başvurusu yapılmış ve basımı tamamlanıp Enstitümüze teslim edilmiş olan 2018-19 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerine ait kampüs kartlar, Enstitümüzde dağıtılmaya devam etmektedir. Not: 2018-19 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi öncesine ait basılmış kartlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kampüs Kart biriminden yıl sonuna kadar  teslim alınabilecektir. […]

Lisansüstü Yönetmeliğin 45.Maddesi Hükümleri Gereğince Kaydı Silinenlerin Dikkatine

by Onur Koyuncu

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 45.maddesi hükümleri gereğince ilişikleri kesilen/kesilme aşamasına gelen  öğrenciler, bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüklerine dilekçe ile başvurmaları halinde, kayıt yaptırmadıkları tüm dönemler için tahakkuk eden öğrenim ücretlerini/katkı paylarını ödemeleri koşuluyla aktif hale getirilmesinin uygun olduğu hakkında alınan Üniversitemiz Senatosunun 01/10/2018 tarih ve 505/4370 sayılı Karar örneği için tıklayınız.