—————————-

PROGRAMLAR Anabilim

Dalı Sayısı

Yüksek Lisans Program Sayıları Doktora Program Sayıları Toplam

Program Sayıları

Disiplinlerarası 7 17 7 24
Diş Hekimliği 8 7 8 15
Eczacılık 10 31 10 41
Sağlık Bilimleri 5 12 5 17
Spor Bilimleri 1 7 1 8
Tıp 20 28 17 45
Veteriner 20 34 20 54
TOPLAM 71 136 68 204