Jüri Başkanı Bilim Sınavı OBS Not Girişi Hakkında

OBS Lisansüstü Ders Tanımlama Kılavuzu

OBS Seçmeli Ders Grupların Oluşturulması

OBS AKTS Belirleme Tablosu

OBS AKTS Hesaplama Kılavuzu

OBS (Akademik Personel) Danışman Ders Kodları Tablosu

OBS Ders Seçme ve Kayıt Yenileme

***OBS Sonraki Dönem İçin Müfredat Kopyalama ***

OBS Örnek Müfredatlar