OBS Duyurular

OBS’de Ders Açma İşlemleri

Anabilim Dallları tarafından OBS’nde döneme ders açma işlemi yapılamamasının nedeninin, OBS’de ders yönetimi kısmından yapılan ders açma işlemlerinde Uzmanlık Alan Dersi / Tez Çalışması / Yeterliğe Hazırlık Çalışması / Alan Uygulaması / Seminer / Dönem Projesi dersleri açılırken ders isimlerinin eksik veya hatalı olarak girilmesi ya da Bologna içeriklerinin eksik yada hatalı olarak girilmesinden ya da hiç bilgi girişi yapılmamasından kaynaklandığı Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafında bildirilmiştir.

Kullanılması Gereken Doğru İfadeler;

(Türkçe isimler sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, İngilizce isimler tüm harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir)

(Ders adının/adlarının devamına hiç bir ekleme yapılmadan yazılması gerekmektedir).

Uzmanlık Alan Dersi / GRADUATE SPECIALIZATION COURSE
Alan Uygulaması / FIELD PRACTICE
Seminer / SEMINAR
Yeterliğe Hazırlık Çalışması / PREPARATION WORK TO PROFICIENCY
Tez Çalışması / STUDY OF THESIS
Dönem Projesi / TERM PROJECT
Araştırma Yöntemleri / RESEARCH METHODS
İleri Araştırma Yöntemleri / ADVANCED RESEARCH METHODS

Kullanılmaması Gereken Yanlış İfadeler; (Örnekler)

Uzmanlık Alan (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan (YL)
Uzmanlık Alan (Prof. Dr. A. Yılmaz)
Uzmanlık Alan (A. Yılmaz)
Uzmanlık Alan (Doktora)
Uzmanlık Alan (DR)

Uzmanlık Alan – Yüksek Lisans
Uzmanlık Alan – YL
Uzmanlık Alan – Prof. Dr. A. Yılmaz
Uzmanlık Alan – A. Yılmaz
Uzmanlık Alan – Doktora
Uzmanlık Alan – DR

Uzmanlık Alan (Dersi Kelimesi unutulmamalıdır)

UZMANLIK ALAN (Türkçe isimler sadece baş harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir)

UZMANLIK ALAN DERSİ (Türkçe isimler sadece baş harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir)

Alan Uygulaması (Yüksek Lisans)
Alan Uygulaması (YL)
Alan Uygulaması (Prof. Dr. A. Yılmaz)
Alan Uygulaması (A. Yılmaz)
Alan Uygulaması (Doktora)
Alan Uygulaması (DR)

ALAN UYGULAMASI (Türkçe isimler sadece baş harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir)

Seminer (Yüksek Lisans)
Seminer (YL)
Seminer (Prof. Dr. A. Yılmaz)
Seminer (A. Yılmaz)
Seminer (Doktora)
Seminer (DR)
Seminer 1
Seminer I
Seminer 2
Seminer II

SEMİNER (Türkçe isimler sadece baş harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir)

Yeterliğe Hazırlık Çalışması (Doktora)
Yeterliğe Hazırlık Çalışması (DR)
Yeterliğe Hazırlık Çalışması (Prof. Dr. A. Yılmaz)
Yeterliğe Hazırlık Çalışması (A. Yılmaz)

Yeterliliğe Hazırlık Çalışması (“Yeterliğe Hazırlık Çalışması” olmalıdır)

YETERLİĞE HAZIRLIK ÇALIŞMASI (Türkçe isimler sadece baş harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir)

Tez Çalışması (Yüksek Lisans)
Tez Çalışması (YL)
Tez Çalışması (Prof. Dr. A. Yılmaz)
Tez Çalışması (A. Yılmaz)
Tez Çalışması (Doktora)
Tez Çalışması (DR)
Tez Çalışması (I. Dönem)
Tez Çalışması (II. Dönem)

TEZ ÇALIŞMASI (Türkçe isimler sadece baş harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir)

Dönem Projesi (Yüksek Lisans)
Dönem Projesi (YL)
Dönem Projesi (Prof. Dr. A. Yılmaz)
Dönem Projesi (A. Yılmaz)

DÖNEM PROJESİ (Türkçe isimler sadece baş harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir)

Araştırma Yöntemleri 1
Araştırma Yöntemleri (Giriş)
İleri Araştırma Yöntemleri 2
İleri Araştırma Yöntemleri II

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Türkçe isimler sadece baş harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir)

İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Türkçe isimler sadece baş harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir)

Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yeni ders açılması sürecinde, ders yönetiminden ders açma işlemi yapılıp, müfredata eklendikten sonra yine Anabilim Dalı Başkanı yetkisiyle dersin Bologna bilgileri doldurulduktan sonra ancak döneme ders açma işlemi yapılabilecektir.

Gerekli düzeltmelerin Anabilim dalı tarafından yapılması neticesinde ders açma işlemlerinin aktif olacağı Bologna Koordinatörlüğü tarafından bildirilmiştir.

————————————————————————-

OBS Sisteminde Not Girişi Düzeltmesi;

2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ders notlandırılması sırasında bazı programlarda “not verme” işleminin yapılamadığı, değerlendirmenin sadece “Başarılı – Başarısız” olarak yapılabildiği ve  “Değerlendirme Kriter Yönetimi”  nin yapılamadığı tespit edilmiştir. OBS grubuyla yapılan görüşmeler sonucunda not verme işleminin yapılabilmesi için Anabilim Dalınız OBS yetkilisi tarafından aşağıda bildirilen işlemlerin 30 Haziran 2017 tarihine kadar sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Derslerin notlandırılabilmesi için;

a) Anabilim Dalı Başkanı/Program Yürütücüsü şifresi (yetkisi) ile OBS sistemine giriş yapılmalı.
b) Notlandırma yapılamayan öğrencinin bağlı bulunduğu müfredata giriş yapılmalı. (ÖğrenciBYS/Ders İşlemleri/Müfredat İşlemleri/Müfredat Yönetimi). Müfredat adının karşısında bulunan “Aksiyon – Müfredat Dersleri” simgesi tıklanmalı. Müfredatta bulunan seçmeli grubun ve zorunlu derslerin karşısındaki “Aksiyon/Düzenle” simgesine tıklanmalı. Karşınıza açılan “Müfredat Dersini Düzenle” ekranında  “Ortalamaya katılır” “Ders Seçme Yüküne Dâhil Olur” “Aktif mi?” kutucukları İŞARETLENMELİDİR.
c) Notlandırma yapılamayan öğrencinin ders aldığı döneme (2016-2017 Bahar) giriş yapılmalı. (ÖğrenciBYS/Ders İşlemleri/Ders Açma İşlemleri/Ders Açma Yönetimi). Notlandırma yapılamayan seçmeli ve zorunlu derslerin yan tarafında bulunan “Aksiyon/Düzenle” simgesine tıklanmalı. Karşınıza açılan “Ders Açma – Düzenle” ekranında “Ortalamaya katılır” kutucuğu İŞARETLENMELİDİR.
d) Bu işlemler yapıldıktan sonra ilgili ders için “Değerlendirme Kriter Yönetimi” düzenlenerek ve “Sınav Not Giriş İşlemi” yapılabilir.

Not: Uzmanlık Alan Dersi, Alan Uygulaması Dersi, Seminer, Yeterliğe Hazırlık, Dönem Projesi ve Tez Çalışması dersi ortalamaya katılmaz. Bu derslerin “Başarılı – Başarısız” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Not: Anabilim Dalınızda seçmeli ve zorunlu derslerde “Başarılı – Başarısız” olarak değerlendirme yapılmış ise düzeltilebilmesi için üst yazıyla Enstitümüze maddi hata bildirimi yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde sistem bu dersleri öğrenci not ortalamalarına dahil etmeyecektir.

 ————————————————————–

 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İçin Yıllık Müfredat Oluşturulması Konusunda Anabilim Dallarının Dikkat Etmesi Gereken Konular;

  • 2017-2018 eğitim öğretim yılı için anabilim dallarının YILLIK MÜFREDAT oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan müfredat için Varsayılan Müfredat” ve Bologna’da Gözüksün” kutucuğunun İŞARETLENMİŞ OLMASI LAZIMDIR.
  • Oluşturulan müfredata alınan dersler, internet sitemizde bulunan ders kataloğundaki bilgilere uygun olmalıdır. Ders kodları, ders adları, dersin statüsü, ulusal kredisi ve AKTS kredisi doğru olarak girilmelidir. Özellikle derslerin statüleriyle ilişkili olarak zorunlu-seçmeli ayrımı doğru yapılmalıdır. (http://sagbilens.ankara.edu.tr/lisansustu-programlar-ders-katalogu/)
  • Doktora programları için “İleri Araştırma Yöntemleri” dersinin, tezli yüksek lisans programları için “Araştırma Yöntemleri” dersinin (YÖK ilkeleri ve senato kararı doğrultusunda) anabilim dalları tarafından açılması gerekmektedir. (Not: ÖğrenciBYS /Ders İşlemleri /Müfredat İşlemleri /Ders Yönetimi kısmından ders ekleme işlemleri yapılabilir). Derse ait bilgiler internet sitemizde bulunan ders kataloğundaki bilgilere uygun olmalıdır. (http://sagbilens.ankara.edu.tr/lisansustu-programlar-ders-katalogu/)
  • Anabilim dalı tarafından müfredata eklenen seçmeli grubun ve zorunlu derslerin Ortalamaya katılır” “Ders Seçme Yüküne Dahil Olur” “Aktif mi?” kutucuklarının İŞARETLENMİŞ OLMASI LAZIMDIR. Zorunlu dersleri ve seçmeli grubu açarken “Enstitü Aşaması” kısmında “Anadal Dersi” ifadesi işaretlenmelidir.
  • Anabilim dalı tarafından müfredata eklenen diğer derslerin (uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, yeterliğe hazırlık çalışması, dönem projesi) ders kodları, ders adları, ulusal kredisi (“0”(sıfır) olmalıdır) ve AKTS kredisi doğru olarak girilmelidir. (http://sagbilens.ankara.edu.tr/lisansustu-programlar-ders-katalogu/). Ders adlarının yanında bulunan unvan ve isimler kaldırılmalıdır. (Not: ÖğrenciBYS /Ders İşlemleri /Müfredat İşlemleri /Ders Yönetimi kısmından ders adı değişikliği yapılabilir). Bu dersler için ¨ Ortalamaya katılır” “¨ Ders Seçme Yüküne Dahil Olur” kutucukları İŞARETLENMEMELİDİR. (Not: SadeceAktif mi?” kutucuğu İŞARETLİ OLMALIDIR.) Dersleri açarken “Enstitü Aşaması” kısmına dersin adına (türüne) uygun doğru giriş yapılmalıdır. (Uzmanlık Alan, Seminer, Tez, Yeterlik, Dönem Projesi)

NOT: Bu aşamada sadece yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı YILLIK MÜFREDATLARININ oluşturulması gerekmektedir. DÖNEMLİK DERS AÇMA tarihleri Enstitü tarafından yazı ile bildirilecektir.

———————————————————-

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen yazı doğrultusunda;

1. Programa ait zorunlu derslerin ayrı belirtildiği Zorunlu Dersler Grubu (Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç diğer programların zorunlu dersler grubunda “Araştırma
Yöntemleri” dersinin mutlaka yer alması gerekmektedir.)
2. Seçmeli derslerin belirtildiği  , (Bu gruptan en kaz kaç AKTS Seçmeli Dersler Grubu
alınacağının belirtilmesi gerekmektedir.) (Kod ve Ad Yapılanmasına dikkat edilmelidir.)
3. (10 AKTS) Dönem Projesi Dersleri Grubu -Tezsiz Yüksek Lisans Programları için
(Öğretim üyesi adı-soyadı, ders kodu ya da ders adında yer almamalıdır.)
4. (4 AKTS Yüksek Lisans, 10 AKTS Doktora İçin) Seminer Dersleri Grubu
(Öğretim üyesi adı-soyadı, ders kodu ya da ders adında yer almamalıdır.)
5. (22 AKTS) Tez Çalışması Dersleri Grubu
(Öğretim üyesi adı-soyadı, ders kodu ya da ders adında yer almamalıdır.)
6. ( 8 AKTS) Uzmanlık Alan Dersleri Grubu
(Öğretim üyesi adı-soyadı, ders kodu ya da ders adında yer almamalıdır.)
7. (16 AKTS Doktora Programları için) Yeterlik Çalışması/Yeterliliğe Hazırlık
(Öğretim üyesi adı-soyadı, ders kodu ya da ders adında yer almamalıdır.)
(Dönem Projesi, Seminer Grubu, Tez Çalışması Grubu, Uzmanlık Alan Dersi, Yeterliliğe
Hazırlık Çalışması İçin Üniversitemiz Senatosu’nun   sayılı Kararı ile 30/12/2014  tarih ve 403/3423
kodu, Anabilim Dalı Kodu, Bilim Dalı belirlenen Enstitü Kod yapılanması dikkate alınarak; Enstitü
Kodu, Program Ders Sıra No, Ders tipi yapısı şeklinde düzenlenmelidir.)

OBS Örnek Müfredatlar

——————————————————————

*Uzmanlık Alan Dersi, Seminer, Yeterliğe Hazırlık Çalışması, Tez Çalışması ve Dönem Projesi, Ders Açma Yönetiminden ilgili döneme açılırken Ortalamaya Katılır çeki OLMAMALIDIR. Çünkü öğrencilerimizin karne ve trankriptlerinde ortalamalarına katılmamış olarak görülmelidir. Diğer tüm ZORUNLU ve SEÇMELİ DERLERİN ORTALAMAYA KATILIR çeki işaretli olmalıdır.

*OBS sisteminde müfredatlar YILLIK olarak açılabilmektedir. Dersler ise DÖNEMLİK olarak açılabilmektedir. Aynı yıl için çift müfredat açılmış programlarda kayıt ve ders görmeme gibi sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunu yaşayan programlarımız için ikinci müfredatlar (dönemlik müfredatlar) silinmelidir. HER YIL İÇİN TEK MÜFREDAT düzenlenmelidir.

Not: Eğer silme işlemi yapılamıyorsa ÖNCE MÜFREDATIN BOLGNADA GÖRÜLÜR VE VARSAYILAN MÜFREDAT ÇEKLERİ ALINMALIDIR. DAHA SONRA İÇİNDEKİ DERSLER SİLİNMELİDİR, sonra müfredat silinmelidir.

*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen bilgi doğrultusunda aynı dönemde iki defa seminer dersi almak isteyen doktora öğrencilerimiz için seminer dersi ek kodları üretilmiş ve OBS Kılavuzlar menüsü altında yayımlanmıştır. 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren bu durumu söz konusu olan öğrenciler için Seminer I (Doktora) ve Seminer II (Doktora) dersleri açılabilecektir. (OBS Ders Kodları Tablosu)

*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen bilgi doğrultusunda Tez çalışması dersi hem Yüksek Lisans öğrencileri hem de doktora öğrencileri için 22 AKTS (Dönemlik) olarak belirlenmiştir. İlgili düzeltmelerin Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından yapılması uygun olacaktır. Bu bağlamda öğrencilerin 2014-15 ve 2015-16 müfredatlarında bulunan Tez çalışması derslerinin AKTS değerleri 22 olarak girilmelidir. Devamında Ders Açma Yönetiminden ilgili dönem seçilerek Tez Çalışması dersi için düzenleme iconuna tıklanmalı ve AKTS-Kredi Güncellemesi yapılmalıdır.

*Üniversitemiz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS-Yeni Sistem)’nde ders açma işlemlerinin Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından yapılması gerekmektedir.*Uzmalık Alan, Tez Çalışması ve Seminer kodlaması yaparken “daha önce almıştınız” şeklinde uyarı çıkarsa dikkate alınmamalı ve Anabilim Dalı Başkanlığı ve Danışman Hocalarımızın bilgisi dahilinde kodlama yapılarak seçilmelidir.

*Katkı Payı hesaplaması ile ilgili Enstitümüzün hiç bir tasarrufu yoktur. Katkı payı problemleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Katıkı Payı Birimi ile görüşünüz. (http://oidb.ankara.edu.tr/?page_id=3612)

*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı OBS Yazılım Grubundan gelen “DERS GÖRÜLEMEME” sorunuyla ilgili duyuru aşağıdaki gibidir;

Ders seçme sürecindeki problemlerin büyük çoğunluğu açılan derslerin öğrencilerin tabi oldukları müfredatta bulunmamasından, müfredatlarda bulunsa dahi açılmamasından, açılsa dahi ilgili anabilim dalına kontenjan verilmemiş olmasından dolayı derslerin görünmemesinden kaynaklanmaktadır. Bazı öğrencilerde ise kendi anabilim dalına ait dersler program dışı açıldığından Program Dışı (Özel Seçmeli) kolonu altında çıkmaktadır.

Pazartesi günü interaktif kayıt öncesinde alınan yetkiler ekle-bırak haftasına kadar tekrar açılacaktır. Bu süreçte müfredat-ders açma-kontenjan üçgeninde tüm anabilim dallarındaki derslerin taranarak hatalı verilerin temizlenmesi ekle-bırak döneminin sorunsuz geçmesini sağlayacaktır. Bu kontrol sırasında

1-) Eğer öğrenci (program dışı olmayan) derslerini hiç göremiyorsa

* Öncelikle dersin öğrencinin müfredatında bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

– Müfredatta ders bulunmama problemi genellikle birden çok müfredatlı programlarda görülmektedir. Güz Müfredatlarına sadece güz dersleri, bahar müfredatlarına sadece bahar derslerinin konulmasından dolayı Güz Müfredatı’na tabi öğrenciler Bahar derslerini müfredatlarında olmadığı için görememektelerdir.

BİR DERS EĞER PROGRAM DIŞI AÇILMADIYSA ÖĞRENCİNİN MÜFREDATINDA YOKSA ÖĞRENCİ O DERSİ GÖREMEZ

https://obs.ankara.edu.tr:98/obys/ogrenci/yonetim/ogrencisecimi.aspx ekranında öğrenciyi seçtikten sonra https://obs.ankara.edu.tr:98/obys/ogrenci/yonetim/ogrencibolumkayityonetimi.aspx ekranında “Düzenle” butonuna bastıktan sonra “Müfredat” listbox’ına basarak açılan listeden (birden çok müfredatlı programlarda özellikle) hangi müfredata tabi olduğunu görebilirsiniz.

Ders öğrencinin müfredatında varsa dersin açılıp açılmadığını kontrol ediniz. Ders açılmışsa öğrencinin programına doğru şekilde kontenjan verilip verilmediğini kontrol ediniz.

2-) Eğer öğrenci (program dışı olmayan) derslerini program dışı olarak görüyorsa
* Ders açmadan öğrencinin programına verilen kontenjandaki program dışı seçilebilir checkbox’ını temizleyiniz.

3-) Eğer öğrenci (program dışı olan) derslerini hiç göremiyorsa
* Ders açmadan (eğer genele kontenjan verilmemişse) öğrencinin programına kontenjan verilip program dışı seçilebilir kutucuğunun seçili olduğundan emin olunuz.

İlgili linkler:
Müfredat Yönetimi: https://obs.ankara.edu.tr/curriculum/listcurriculum
Ders Açma Yönetimi: https://obs.ankara.edu.tr/syllabus
Ders Seçme Ekranı: https://obs.ankara.edu.tr/reregistration/syllabusselection