Web-TV ile ilgili taleplerinizin en az bir ay önceden içerik de belirtilerek doğrudan Rektörlüğe bildirilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize.