2017/2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmaları Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülmediği hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 21/11/2017 tarih ve 34249659-311.99-E.78918 sayılı yazı ile ekinin birer örneği ilişikte sunulmuştur. Bilgi edinmek için tıklayınız…