Yunus Emre Enstitüsü’nün yurt dışında açtığı kültür merkezleri aracılığıyla uluslararası ölçekte yaptığı Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)’nın tanıtım metni hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 02.08.2019 tarih ve 95916564-720-E.57379 sayılı yazının örneği ekte sunulmuştur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.