Üniversitemiz abone kaynakları içinde yer alan ve bünyesinde 4,5 milyondan fazla tez içeren ” ” (ProQuest Dissertations & Theses Global ), 15 ana konu başlığı altındaPQDT sınıflandırılmış 170.000’nin üzerinde elektronik kitap içermekte olan ” ” ve denemeE-book Central erişimi yeni tamamlanan ” ” veri tabanları için Kütüphane veHealth Research Premium Collection Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca organize edilen ve yayınevi temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek olan “Proquest Kullanıcı Eğitimi” 25 Aralık 2018 Salı günü saat 14.30’da Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü 14 Mart Öğrenme Merkezi Konferans Salonun’da düzenlenecektir.