Rektörlüğümüzce ÖYP kapsamında bulunan araştırma görevlilerinin yeniden atama tekliflerinin Eylül ayı içerisinde (daha önce yapılan atama teklifleri göz önüne alınmadan) yapılacağının bildirildiğinden, tarih gözetmeksizin (daha önce enstitüye teslim edilmiş olanlar dahil) dilekçe, nüfus cüzdanı örneği ve 3 (üç) nüsha halinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunun eksiksiz olarak hazırlanarak Enstitümüze ELDEN VE ŞAHSEN, 20.09.2017 Çarşamba günü saat 17:00 a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize…

Not: “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu” Anabilim Dalınıza 01.08.2017 tarih ve 7842 sayılı yazımızın ilgisinde gönderilmiştir.

İletişim:
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Personel İşleri Şefi
Kader AĞAOĞLU
Tel: 316 66 71 – 72 – 43 / 4588
Fax: 316 66 70
E-mail:health@ankara.edu.tr
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Dışkapı Yerleşkesi
İrfan Baştuğ Caddesi
06110 Dışkapı – ANKARA