Fakültemiz tarafından eğitim programlarını geliştirmek amacıyla 02 Nisan 2018 gerçekleştirdiğimiz “Lisans ve Lisansüstü Ders Programları Değerlendirme Çalıştayı” sonuç raporu Fakültemizin web sitesinde (http://ilef.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/calistay_rapor_web.pdf)
yayınlanmıştır.