Enstitümüzde öğrenim gören ve aranılan şartları taşıyan belirli sayıda uluslararası öğrenciye burs verilmesine yönelik olarak Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen “Başarı Burs Programı”nın başvuru sürecinin 19 Ekim 2017 itibariyle başladığı ve bahse konu programın ekli duyuru metni “www.turkiyeburslari.gov.tr” adresinde yayınlanmıştır. Bilgilerinize.