Bilindiği gibi Üniversitemizde verilen derslere ilişkin ders materyallerinin Üniversitemiz Senatosunca alınan karar uyarınca Açık Ders Malzemeleri Platformuna eklenmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI aranarak bilgi sahibi olunabilir.

 
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Web: http://kutuphane.ankara.edu.tr/

E-Posta: kutuphane@ankara.edu.tr

Tel: +9(0312) 223 57 61   –  212 67 20  / 3006
Faks: (0312) 213 95 32

 

Açık Ders Malzemeleri Platformu

Web: https://acikders.ankara.edu.tr/