Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesabatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen, 2019-2020 akademik yılında 180 kişiye verilmesi planlanan Jean Monnet Burs Programının duyurusunun 4 Ekim 2018 tarihinde yayımlandığı, programın son başvuru tarihinin 4 Aralık 2018 olduğu ve bursun kapsamı, başvuru koşulları ile sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelere ve www.ab.gov.tr www.jeanmonnet.org.tr internet sitelerinden ulaşılabilecektir. Bilgilerinize.