Ülkemizin yetişmiş insan kaynağını karşılamak amacıyla 1416 sayılı “Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun” kapsamında mecburi hizmete dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilecek öğrenciler için hazırlanan 2018 YLSY Burs Programıyla ilgili bilgi için tıklayınız…