7 Nisan-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Öğrenci Buluşmaları kapsamında Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından sürdürülecek çalışmalar hakkında Ankara Valiliği’nden alınan 23/03/2018 tarih ve 13688855-529-16385 sayılı yazı örneği linkte
sunulmuştur. Bilgilerinize.