——————————————————————————————

Yayınlanan listede adı geçenlerin yanlış beyanda bulunmaları ya da online başvuru esnasında sisteme girdikleri bilgiler ile kayıt sırasında Enstitümüze sunacakları evraklar arasında herhangi bir uyuşmazlık tespit edilmesi durumunda adayın kaydı Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 53/5 maddesi uyarınca Enstitümüz tarafından yapılmayacaktır. Kesin Kayıt Koşulları için aşağıdaki ilgili linke tıklayınız…

——————————————————————————————

——————————————————————————————

2018-19 Güz Dönemi Örgün Öğretim Programlarına Kesin Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Ders Seçme İşlemleri (17-23 Eylül 2018)

2018-19 Güz Dönemi II. Öğretim Programlarına Kesin Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Ders Seçme İşlemleri (17-23 Eylül 2018)

——————————————————————————————

——————————————————————————————

2017-18 Bahar Dönemi Örgün Eğitim Programları Kesin Kayıt Koşulları (05-09 Şubat 2018)

2017-18 Bahar Dönemi İkinci Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (05-09 Şubat 2018)

2017-18 Bahar Dönemi Uzaktan Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (05-09 Şubat 2018)

——————————————————————————————

2017-18 Güz Dönemi Örgün Eğitim Programları Kesin Kayıt Koşulları (11-15 Eylül 2017)

2017-18 Güz Dönemi İkinci Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (11-15 Eylül 2017)

2017-18 Güz Dönemi Uzaktan Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (11-15 Eylül 2017)

——————————————————————————————

2016-17 Bahar Dönemi Örgün Eğitim Programları Kesin Kayıt Koşulları (06-10 Şubat 2017)

2016-17 Bahar Dönemi İkinci Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (06-10 Şubat 2017)

2016-17 Bahar Dönemi Uzaktan Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (06-10 Şubat 2017)

——————————————————————————————

2016-17 Güz Dönemi Örgün Eğitim Programları Kesin Kayıt Koşulları (19-25 Eylül 2016)

2016-17 Güz Dönemi İkinci Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (19-25 Eylül 2016)

2016-17 Güz Dönemi Uzaktan Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (19-25 Eylül 2016)

—————————————————————————————

2015-16 Bahar Dönemi Örgün Eğitim Programları Kesin Kayıt Koşulları (08-12 Şubat 2015)

2015-16 Bahar Dönemi İkinci Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (08-12 Şubat 2015)

2015-16 Bahar Dönemi Uzaktan Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (08-12 Şubat 2015)

——————————————————————————————

2015-16 Güz Dönemi Örgün Eğitim Programları Kesin Kayıt Koşulları (07-11 Eylül 2015)

2015-16 Güz Dönemi İkinci Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (07-11 Eylül 2015)

2015-16 Güz Dönemi Uzaktan Öğretim Programları Kesin Kayıt Koşulları (07-11 Eylül 2015)