Enstitü Müdürü  Prof. Dr. Mehmet AKAN 316 66 71
 Müdür Yardımcısı (BİYEP, AKTS ve Erasmus Koor.)  Prof. Dr. Yılmaz ARAL 316 66 72
 Müdür Yardımcısı (BEYAS, U.Ö. Birim Koor.)  Prof. Dr. Ayfer TEZEL 316 66 72
 Enstitü Sekreteri  Dilek BADEM 316 66 43
 Özel Kalem  Emine DURSUN 4572
 Yazı İşleri Şefi  Ayla KILIÇOĞLU 4577
 Yazı İşleri  Emine ŞİPAL 4576
 Personel İşleri Şefi  Kader AĞAOĞLU 4588
 Mali İşler  Nazım ARSLAN 4584
 Mali İşler  Mehmet AĞIR 4586
 Taşınır Ka. ve Kont. Şefi  Adem DELİ 4585
 Bilgi İşlem  Onur KOYUNCU 4587
 (Kimlik ve Diploma İşleri)  Eyüp KÜLPINAR 4589
 Öğrenci İşleri Şefi  Güler ERTÜRK 4583
 Öğrenci İşleri  Zübeyde ÜNSAL 4580
 (Diş Hekimliği, Tıp, Adli Bilimler, Hepatoloji, Kök Hücre,
 Aile Danışmanlığı)
 Öğrenci İşleri  Emrullah TURGUT 4581
 (Spor Bilimleri, Eczacılık, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi,
 Sağlık Kurumları Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik)
 Öğrenci İşleri  Özlem ŞENOL 4582
 (Veteriner, Sinir Bilimleri, Sosyal Psikiyatri, Sosyal Hizmet)
 Evrak Kayıt  Hasan YALINKILIÇ 4590
 Evrak Kayıt  Gürbüz TEBER 4590

 

 Santral  +90 312 316 66 71 – 72 – 43
 Fax  +90 312 316 66 70
 E-mail  health@ankara.edu.tr
 Web  http://sagbilens.ankara.edu.tr
 Yazışma Adresi
 Ankara Üniversitesi
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 Dışkapı Yerleşkesi
 Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı
 06110 Dışkapı ANKARA

 

—–

googlemapsvetfak