Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hizmet Rehberi

Enstitümüzle ilgili Genel Bilgiler, Organizasyon Şeması, Görev Tanımları, İş Akış Süreçleri, İş Akış Şemaları, Kamu Hizmet Envanteri Tablosu, Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmet Rehberi içinde yer almaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan

Enstitümüzle ilgili Genel Bilgiler, Amaç ve Hedefler, Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler, Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Değerlendirmeleri, Öneri ve Tedbirler, İç Kontrol Güvence Beyanı ve GZFT Analizleri Faaliyet Raporu  içinde yer almaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Kontrol Eylem Takip Formu

Taşınır Envanter Tablosu

İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum ve Tahliye Planı

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Risk Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu