• Sağlık Bilimleri alanında nitelikli araştırmalar yapmak

  • Öğrenci merkezli ve başarı odaklı çalışmak

  • Akademik özgürlük, Cumhuriyet değerlerine bağlılık ve etik ilkelere saygılı olmak

  • Ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde toplumsal fayda ve katma değer yaratmak

  • Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde yüksek kalite standartlarında çalışmak, öncülük etmek