F01 Referans Mektup Formu

F02 Ders Programında Belirtilen Tarihlerde Yapılamayan Dersler İçin Değişiklik Talep Formu

F03 Lisansüstü Bilgi Giriş (ÖYP) Formu

F102 Final Registration Form For Foreign Students (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Kesin Kayıt Formu)

Öğrenci Tarafından Doldurulan Formlar

F04 Öğrenci Ders Bildirim ve Kayıt Yenileme Formu

F05 Öğrenci Ders Ekleme-Silme Formu

F38 Öğrenci Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi

Özel Öğrenci Başvuru Formu

Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge

Anabilim Dalı Tarafından Doldurulan Formlar

F06 Anabilim Dalı Ders Bildirim

F07 Alan Uygulaması Formu

F08 Alan Uygulama Dersi Sınav Protokolü

F09 Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

F10 Mevcut Yüksek Lisans Doktora Programında Asgari Koşulları Sağlamak Üzere Görev Alan Öğretim Üyelerine İlişkin Bilgiler

Maddi Hata Formu

Lisansüstü Program Açmak İçin Başvuru Formatı ve Formlar

Doktora Programı Açmak İçin Başvuru Formatı

Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı

F26 Program ve Ders Tanıtım Formları

YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

Lisansüstü Program Açma İş Akış Şeması

Lisansüstü Program Kapama İş Akış Şeması

Ortak Lisansüstü Program Açma İş Akış Şeması

YÖK Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Yurtiçindeki Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına İlişkin Yönerge

Danışman Tarafından Doldurulan Formlar

F11 Seminer Değerlendirme Formu

F12 DoktoraTez Önerisi Değerlendirme Formu

F13 Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı

F14 Tez Önerisi Formu

F15 Tezli Yüksek Lisans Tez Önerisi Değerlendirme Formu

F16 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tutanağı

100/2000 YÖK Doktora Bursiyerleri İçin Doktora Tez Proje Önerisine Eklenecek Form

Tez Sınav Jüri Formları

F17 Tez Sınav Jürisi Atama Teklif Formu

F18 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağı

F19 Kişisel Tez Değerlendirme Formu

Tez İzleme Komite Formları

F20 Tez İzleme Komitesi Tez Gelişimi Değerlendirme Raporu

F21 Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Değerlendirme Formu

Diğer Formlar

Tez Kontrol ve Beyan Formu

F22 Tez Kapağı

F23 Tez İç Kapağı

F24 Tez Teslim Formu

Öğrenci Memnuniyet Anketi

F25 Yolluklarla İlgili Formlar

F26 Program ve Ders Tanıtım Formları

F27 Görevlendirme Bilgi Formu

F28 Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

F35 Araştırma Görevlileri İçin İzin İstem Dilekçesi

F37 Yurtdışı Görevlendirme Formu

Ders Görevlendirmesi Teklif Formu (40/A madde kapsamında)

BİYEP ile İlgili Formlar

F29 Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP) Doktora Proje Başvuru Formu

F30 Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Faaliyet Raporu

2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesine Göre Enstitümüzde Görev Yapan Araştırma Görevlilerinin Dikkatine

2547 sayılı kanunun 35. maddesine göre enstitümüzde görev yapan araştırma görevlilerinin, her yılın ocak ve haziran ayları sonuna kadar (yılda 2 defa) bağlı bulundukları üniversitelere gönderilmek üzere ekteki “Faaliyet Raporunu” doldurarak enstitümüze ulaştırmaları gerekmektedir.

F31 Araştırma Görevlisi Faaliyet Raporu

F32 Ankara Üniversitesi Araştırma Konularının Yaygın Etkinliğinin Ölçülebilmesi Amacıyla Belirlenen Parametreler Formu

F33 DTVT (Devlet Teşkilatı Veri Tabanı) Bilgi Formu

F34 Diş hekimlerinin uzmanlık için Sağlık Bakanlığı’ na verilmek üzere belge almak amacıyla enstitümüze verilecek dilekçe örneği

Geçici Kart İade Formu

YÖKSİS Mezun Bilgisi Giriş Talep Formu

F101 YÖKSİS Mezun Bilgisi Giriş Talep Formu