————————————————

atezel

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Ayfer TEZEL

————————————————

ÖZGEÇMİŞ

————————————————

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Yılmaz ARAL

 ————————————————

ÖZGEÇMİŞ

————————————————

Özel Kalem: (312) 3166671/4572

————————————————

Enstitü Müdür Yardımcıları

Görevleri :

  1. Enstitü Müdürü tarafından atanır ve Rektörlüğe bildirilir.
  2. Enstitü Kuruluna ve Enstitü Yönetim Kuruluna katılmak,
  3. Müdürün görevi başında olmadığı zaman müdürlüğe vekâlet etmek,
  4. Müdür tarafından yapılan işbölümü esaslarına göre iç koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,
  5. Müdür tarafından yetki verildiği takdirde görev alanı ile ilgili yazıları imzalamak,
  6. Müdür ile birlikte akademik ve idari çalışmalarla ilgili kararlar vermek, çalışmaları izlemek ve denetlemek, aksayan hizmetlerin düzeltilmesi için öneriler sunmak,
  7. Uluslararası öğrenci, öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği ile ilgili işlemleri yürütmek.
  8. Görevleri gereği müdüre karşı sorumludur.
  9. Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.