————————————————

atezel

Prof. Dr. Ayfer TEZEL

————————————————

Özgeçmiş

1990’da Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur.  1995’te Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve 2003’te “Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 1991-1996’da Erzurum Sağlık Meslek Lisesi’nde meslek dersleri öğretmeni, 1996-2003’de Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi ve 2003-2006’da aynı birimde Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapmıştır. 2006’da  Ohio State University Nursing School’da “toplum temelli  halk sağlığı hemşireliği uygulamaları” konusunda çalışmalar yapmış ve 2012’de Keele University- Nursing and Midwifery’de School’da bulunmuştur. TEZEL 2006 ‘da Doçent,  2013’te Profesör unvanını almıştır. Halen Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup Hemşirelik Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

————————————————

Prof. Dr. Yılmaz ARAL

 ————————————————

Özgeçmiş

Prof. Dr. Yılmaz ARAL, 1978 yılında Ankara’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Hatay’ın İskenderun ilçesinde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandı. Fakülte yaz stajını 1999 yılında ve 2 ay süreyle Tierarztliche Hochschule Hannover, Almanya’da gerçekleştirdi. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık işletme Ekonomisi Anabilim Dalında Doktora Öğrenimine başladı. Aynı Zamanda 2001-2004 yılları arasında T.C. Ankara Ticaret Borsasına bağlı olan Canlı Hayvan Borsası ve Et Kombinası biriminde Muayene Veteriner Hekimi ve Sorumlu Yönetici olarak çalıştı. 30.07.2004 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak Göreve başladı.

Prof. Dr. Yılmaz ARAL, doktora çalışmasını “Türkiye’de Bazı Kamu, Özel Sektör Mezbaha ve Et Kombinalarında Sığır Kesim Hattı Etkinliği ile Kesim Aşamalarındaki İşgücü Verimliliklerinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma” konulu tez ile 26.01.2007’de tamamladı. 24.09.2006-31.03.2008 tarihleri arasında Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’nda yönetim kurulu üyesi ve genel sekreter pozisyonunda görev aldı. 08.12.2009 tarihinde Araş. Gör. Dr. olarak çalıştığı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalında yardımcı doçent kadrosuna atandı. Sonraki dönemde doçentlik sınav aşamalarını başarı ile tamamlayarak 13.03.2012 tarihi itibariyle doçent unvanı almaya hak kazandı. 08.04.2013 tarihli kararname ile daimi statüde Doçent kadrosuna ve sonrasında 16.03.2018 tarihinde Profesör kadrosuna atanmış olup halen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalındaki görevine devam etmektedir. Aynı zamanda 2017 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Yılmaz ARAL’ın Hayvancılık Ekonomisi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel makalesi ve bildirisi bulunmaktadır.

————————————————

Özel Kalem: (312) 3166671/4572

————————————————

Enstitü Müdür Yardımcıları

Görevleri :

  1. Enstitü Müdürü tarafından atanır ve Rektörlüğe bildirilir.
  2. Enstitü Kuruluna ve Enstitü Yönetim Kuruluna katılmak,
  3. Müdürün görevi başında olmadığı zaman müdürlüğe vekâlet etmek,
  4. Müdür tarafından yapılan işbölümü esaslarına göre iç koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,
  5. Müdür tarafından yetki verildiği takdirde görev alanı ile ilgili yazıları imzalamak,
  6. Müdür ile birlikte akademik ve idari çalışmalarla ilgili kararlar vermek, çalışmaları izlemek ve denetlemek, aksayan hizmetlerin düzeltilmesi için öneriler sunmak,
  7. Uluslararası öğrenci, öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği ile ilgili işlemleri yürütmek.
  8. Görevleri gereği müdüre karşı sorumludur.
  9. Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.