Enstitü Müdürü Prof. Dr. K. Zafer KARAER 316 66 71
Müdür Yardımcısı (BİYEP, AKTS ve Erasmus Koor.) Prof. Dr. Fügen AKTAN 316 66 72
Müdür Yardımcısı (BEYAS, U.Ö. Birim Koor.) Prof. Dr. Ayfer TEZEL 316 66 72
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Santral
316 66 71-72-43
Enstitü Sekreteri Dilek BADEM 316 66 43
Yazı İşleri Şefi Ayla KILIÇOĞLU 4577
Yazı İşleri Emine Şipal 4576
Personel İşleri Şefi Kader AĞAOĞLU 4588
Mali İşler Nazım ARSLAN 4584
Mali İşler Mehmet AĞIR 4586
Taşınır Ka. ve Kont. Şefi Adem DELİ 4585
Bilgi İşlem Onur KOYUNCU 4587
Öğrenci İşleri Şefi Güler ERTÜRK 4583
Öğrenci İşleri Zübeyde ÜNSAL 4580
(Diş Hekimliği, Tıp, Adli Bilimler, Hepatoloji, Kök Hücre,
Aile Danışmanlığı)
Öğrenci İşleri Emrullah TURGUT 4581
(Spor Bilimleri, Eczacılık, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi,
Sağlık Kurumları Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik)
Öğrenci İşleri Özlem ŞENOL 4582
(Veteriner, Sinir Bilimleri, Sosyal Psikiyatri, Sosyal Hizmet)
Evrak Kayıt Hasan YALINKILIÇ 4589
Evrak Kayıt Gürbüz TEBER 4590

 

Santral +90 312 316 66 71 – 72
Fax +90 312 316 66 70
E-mail health@ankara.edu.tr
Web http://sagbilens.ankara.edu.tr
Yazışma Adresi
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Dışkapı Yerleşkesi
İrfan Baştuğ Caddesi
06110 Dışkapı ANKARA

 

—–

googlemapsvetfak