Denklik Belgesi: Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereğince Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun olan Türk uyrukluların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

Denklik Belgesi istenilen programlar:  Yüksek lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu adaylardan, Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dallarına başvuranların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

KKTC’deki Üniversitelere ÖSYM Tarafından Yerleştirilmeyenler: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma”nın Uygulanması ile İlgili Olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15.02.2012 tarihli Kararı gereğince;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilmeden öğrenim görerek lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun olanların  Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

İlgili Anlaşma için tıklayınız.