Genel Kategorisi Arşivi

Gösterilen Kayıt : 1120 Toplam Kayıt : 63

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Başvuran Adayların Bilimsel Değerlendirme Sınavı Sonuçları Hakkında Açıklama

by Onur Koyuncu

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü program kontenjan ve kabul koşullarına göre, OBS üzerinden başvuruda bulunan ve ilgili Anabilim Dalı/Dalları tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavı sonucunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince jüri tarafından başarılı bulunan adayların listesi 12 Eylül 2017 tarihi itibariyle Enstitümüz resmi web sayfasında yayınlanacaktır. Yayınlanan […]

Kaydı Silinen Lisansüstü YABANCI UYRUKLU Öğrenciler Hakkında

by Onur Koyuncu

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI Karar Tarihi: 23/06/2017 Toplantı Sayısı: 465 Karar Sayısı: 3985 Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 45/1-c maddesi çerçevesinde Enstitülerimiz Lisansüstü programlarına kayıtlı olup kayıt yenileyemediği için ilişiği kesilen YABANCI UYRUKLU  öğrencilere kayıt yenilemeleri için 2018 yılı sonuna kadar süre verilmesine karar verilmiştir.

2016 – 2017 Bahar Yarıyılı Not Girişleri Hakkında

by Onur Koyuncu

Ögrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen bilgilendirme doğrultusunda OBS (Yeni Öğrenci Bilgi Sistemi) not girişleri 20 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 2016-2017 bahar yarıyılında not girişi yapılması gerekirken “Başarılı-Başarısız” olarak değerlendirilen zorunlu ve seçmeli derslerin maddi hata girişlerinin yapılabilmesi için Enstitümüze üst yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.