Eğitim Programları Geliştirme Çalışması (EPGÇ)

Eğitim Programları Geliştirme Çalışması

Eğitim Programları Geliştirme Çalışması hakkındaki genel bilgilere ve bağlantılara bu sayfayı kullanarak ulaşabilirsiniz.

Bologna Süreci Koordinatörlüğü

Bologna Bilgi Sistemi

B02 Program Yeterlikleri

B03 Program Yeterlik Örneği

B04 Ders Yeterlik Örneği 1

B05 Ders Yeterlik Örneği 2

Program ve Ders Bilgi Formu