DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (DİŞ HEKİMLİĞİ)
> Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Doktora)
ENDODONTİ ANABİLİM DALI  (DİŞ HEKİMLİĞİ)
> Endodonti (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Endodonti (Doktora)
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI  (DİŞ HEKİMLİĞİ)
> Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (Doktora)
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI  (DİŞ HEKİMLİĞİ)
> Periodontoloji (Doktora)
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI  (DİŞ HEKİMLİĞİ)
> Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (Doktora)
ORTODONTİ ANABİLİM DALI  (DİŞ HEKİMLİĞİ)
> Ortodonti (Doktora)
PEDODONTİ ANABİLİM DALI  (DİŞ HEKİMLİĞİ)
> Pedodonti (Doktora)
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI  (DİŞ HEKİMLİĞİ)
> Protetik Diş Tedavisi (Doktora)
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI (SAĞLIK BİLİMLERİ)
> Hemşirelik (Tezli Yüksek Lisans)
> Hemşirelik (Doktora)
SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI (SAĞLIK BİLİMLERİ)
> Sağlık Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim)
> Sağlık Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Sağlık Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans)
> Sağlık Yönetimi (Doktora)
> Sağlık Politikası, Ekonomisi ve Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI (SAĞLIK BİLİMLERİ)
> Sosyal Hizmet (Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim)
> Sosyal Hizmet (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
> Sosyal Hizmet (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Sosyal Hizmet (Tezli Yüksek Lisans)
> Sosyal Hizmet (Doktora)
ÇOCUK GELİŞİMİ ANABİLİM DALI (SAĞLIK BİLİMLERİ)
> Çocuk Gelişimi (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
> Çocuk Gelişimi (Tezli Yüksek Lisans)
> Çocuk Gelişimi (Doktora)
BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI (SAĞLIK BİLİMLERİ)
> Beslenme ve Diyetetik (Tezli Yüksek Lisans)
> Beslenme ve Diyetetik (Doktora)
ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI (ECZACILIK)
> Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (Tezli Yüksek Lisans)
> Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (Doktora)
FARMASÖTİK BOTANİK ANABİLİM DALI (ECZACILIK)
> Farmasötik Botanik (Tezli Yüksek Lisans)
> Farmasötik Botanik (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Farmasötik Botanik (Doktora)
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI (ECZACILIK)
> Biyokimya (Eczacılık) (Tezli Yüksek Lisans)
> Biyokimya (Eczacılık) (Doktora)
FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI (ECZACILIK)
> Farmakoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Farmakoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Farmakoloji (Doktora)
> Farmakoloji (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI (ECZACILIK)
> Medisinal Kimya (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Farmasötik Kimya (Tezli Yüksek Lisans)
> Farmasötik Kimya (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
> Farmasötik Kimya (Doktora)
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI (ECZACILIK)
> Farmasötik Teknoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Kozmetoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Biyofarmasötik-Farmakokinetik (Tezli Yüksek Lisans)
> Farmasötik Biyoteknoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Radyofarmasi (Tezli Yüksek Lisans)
> Farmasötik Teknoloji (Doktora)
> Farmasötik Teknoloji (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI (ECZACILIK)
> Analitik Kimya (Tezli Yüksek Lisans)
> Analitik Kimya (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
> Analitik Kimya (Doktora)
> Analitik Kimya (Doktora) (İngilizce)
FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI (ECZACILIK)
> Fitoterapi Drogları (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Farmakognozi (Tezli Yüksek Lisans)
> Farmakognozi (Doktora)
> Farmakognozi (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI (ECZACILIK)
> Farmasötik Mikrobiyoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Farmasötik Mikrobiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Farmasötik Mikrobiyoloji (Doktora)
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI (ECZACILIK)
> Farmasötik Toksikoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Farmasötik Toksikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Farmasötik Toksikoloji (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
> Farmasötik Toksikoloji (Doktora)
> Farmasötik Toksikoloji (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
ANATOMİ ANABİLİM DALI (TIP)
> Klinik Anatomi (Doktora)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  (TIP)
> Gelişimsel Pediatri (Tezli Yüksek Lisans)
> Pediatrik Temel İmmünoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Sosyal Pediatri (Tezli Yüksek Lisans)
> Transfüzyon Tıbbı ve Kan Bankacılığı (Tezli Yüksek Lisans)
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI  (TIP)
> Biyofizik (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
> Biyofizik (Tıp) (Doktora)
BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI  (TIP)
> Biyoistatistik (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
> Biyoistatistik (Tıp) (Doktora)
TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI  (TIP)
> Tıp Tarihi ve Etik (Tezli Yüksek Lisans)
> Tıp Tarihi ve Etik (Doktora)
TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI  (TIP)
> Tıbbi Farmakoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Tıbbi Farmakoloji (Doktora)
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI  (TIP)
> Fizyoloji (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
> Fizyoloji (Tıp) (Doktora)
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI  (TIP)
> Halk Sağlığı Hemşireliği (Tezli Yüksek Lisans)
> Epidemiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Az Görenlerin Rehabilitasyonu (Tezli Yüksek Lisans)
> İş Sağlığı (Doktora)
HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI  (TIP)
> Histoloji – Embriyoloji (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
> Histoloji – Embriyoloji (Tıp) (Doktora)
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI  (TIP)
> Tıbbi Mikrobiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Tıbbi Parazitoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Tıbbi Mikrobiyoloji (Doktora)
> Tıbbi Parazitoloji (Doktora)
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI  (TIP)
> Tıbbi Biyokimya (Doktora)
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI  (TIP)
> Tıbbi Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Tıbbi Biyoloji (Doktora)
> Tıbbi Genetik (Doktora)
TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI  (TIP)
> Tıp Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (TIP)
> Fizyopatoloji (Doktora)
> Hemaferezis (Tezli Yüksek Lisans)
> Hematodiagnostik (Tezli Yüksek Lisans)
> Tümör Biyolojisi (Tezli Yüksek Lisans)
> Tümör Biyolojisi (Doktora)
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI  (TIP)
> Protez-Ortez (Doktora)
KULAK – BURUN – BOĞAZ ANABİLİM DALI  (TIP)
> Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları (Tezli Yüksek Lisans)
> Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları (Doktora)
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI  (TIP)
> Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Tezli Yüksek Lisans)
> Ortez-Protez (Tezli Yüksek Lisans)
SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI  (TIP)
> Spor Hekimliği (Doktora)
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI  (TIP)
> Perfüzyon (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  (TIP)
> Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu (Tezli Yüksek Lisans)
> Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu (Doktora)
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI (TIP)
> Ürojinekoloji (Doktora) (İngilizce)
> İnfertilite (Doktora) (İngilizce)
ANATOMİ ANABİLİM DALI (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Anatomi (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Anatomi (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
> Anatomi (Veteriner) (Doktora)
GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (Tezli Yüksek Lisans)
> Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (Doktora)
BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Biyoistatistik (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
> Biyoistatistik (Veteriner) (Doktora)
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Biyokimya (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Biyokimya (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
> Biyokimya (Veteriner) (Doktora)
CERRAHİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Cerrahi (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Cerrahi (Tezli Yüksek Lisans)
> Cerrahi (Doktora)
DÖLERME VE SUN’ İ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Dölerme ve Sun’ i Tohumlama (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Dölerme ve Sun’ i Tohumlama (Tezli Yüksek Lisans)
> Dölerme ve Sun’ i Tohumlama (Doktora)
DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Doğum ve Jinekoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Doğum ve Jinekoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Doğum ve Jinekoloji (Doktora)
FARMAKOLOJİ VE TOKSİKLOJİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Farmakoloji ve Toksikoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Farmakoloji ve Toksikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Farmakoloji ve Toksikoloji (Doktora)
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Fizyoloji (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Fizyoloji (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
> Fizyoloji (Veteriner) (Doktora)
GENETİK ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Genetik (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
> Genetik (Veteriner) (Doktora)
HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Tezli Yüksek Lisans)
> Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Doktora)
HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (Tezli Yüksek Lisans)
> Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (Doktora)
HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Histoloji – Embriyoloji (Veteriner) (Doktora)
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Mikrobiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Mikrobiyoloji (Doktora)
PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Parazitoloji (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Parazitoloji (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
> Parazitoloji (Veteriner) (Doktora)
PATOLOJİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Patoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Patoloji (Doktora)
VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (Doktora)
VİROLOJİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Viroloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Viroloji (Doktora)
ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> Zootekni (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Zootekni (Tezli Yüksek Lisans)
> Zootekni (Doktora)
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  (VETERİNER HEKİMLİĞİ)
> İç Hastalıkları (Tezsiz Yüksek Lisans)
> İç Hastalıkları (Tezli Yüksek Lisans)
> İç Hastalıkları (Doktora)
SPOR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (SPOR BİLİMLERİ)
> Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
> Sporda Psikososyal Alanlar (Tezli Yüksek Lisans)
> Spor Yönetim Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
> Hareket ve Antrenman Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
> Spor Sağlık Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
> Spor Eğitim Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
> Spor Bilimleri (Doktora)
> Spor Yönetim Bilimleri (Doktora)
DİSİPLİNLERARASI ADLİ BİLİMLER ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERLERARASI)
> Adli Biyoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
> Kriminalistik (Tezli Yüksek Lisans)
> Adli Kimya ve Adli Toksikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Adli Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Adli Psikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
> Adli Kimya ve Adli Toksikoloji (Doktora)
> Adli Biyoloji (Doktora)
> Adli Tıp (Doktora)
> Kriminalistik (Doktora)
> Adli Psikoloji (Doktora)
> Adli Antropoloji (Doktora)
> Adli Genetik (Tezli Yüksek Lisans)
> Sağlık Hukuku (Tezli Yüksek Lisans)
> Kriminalistik (Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim)
> Adli Bilişim (Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim)
> Adli Bilişim (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
> Adli Antropoloji (Tezli Yüksek Lisans)
DİSİPLİNLERARASI HEPATOLOJİ ANABİLİM DALI  (DİSİPLİNLERLERARASI)
> Temel Hepatoloji (Tezli Yüksek Lisans)
DİSİPLİNLERARASI KLİNİK ECZACILIK ANABİLİM DALI  (DİSİPLİNLERLERARASI)
> Disiplinlerarası Klinik Eczacılık (Tezli Yüksek Lisans)
> Disiplinlerarası Klinik Eczacılık (Doktora)
DİSİPLİNLERARASI SİNİR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI  (DİSİPLİNLERLERARASI)
> Disiplinlerarası Sinir Bilimleri (Doktora)
DİSİPLİNLERARASI SOSYAL PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI  (DİSİPLİNLERLERARASI)
> Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri (Tezli Yüksek Lisans)
DİSİPLİNLERARASI KÖK HÜCRE VE YENİLEYİCİ TIP ANABİLİM DALI  (DİSİPLİNLERLERARASI)
> Disiplinlerarası Kök Hücre ve Yenileyici Tıp (Tezli Yüksek Lisans)
> Disiplinlerarası Kök Hücre ve Yenileyici Tıp (Doktora)
> Disiplinlerarası Kök Hücre ve Yenileyici Tıp (İngilizce) (Doktora)
DİSİPLİNLERLERARASI AİLE DANIŞMANLIĞI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERLERARASI)
> Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
DİSİPLİNLERLERARASI GIDA, METABOLİZMA VE KLİNİK BESLENME ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERLERARASI)
> Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme (Tezli Yüksek Lisans)
> Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme (doktora)
DİSİPLİNLERARASI ADLİ ECZACILIK ANABİLİM DALI  (DİSİPLİNLERLERARASI)
> Disiplinlerarası Adli Eczacılık (Tezli Yüksek Lisans)
> Disiplinlerarası Adli Eczacılık (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)