——————————————————————————————
Alfabetik sıralı program isimleri
Adli Antropoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Adli Bilişim (Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim)
Adli Biyoloji (Doktora)
Adli Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Adli Biyoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
Adli Genetik (Tezli Yüksek Lisans)
Adli Kimya ve Adli Toksikoloji (Doktora)
Adli Kimya ve Adli Toksikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Adli Psikoloji (Doktora)
Adli Psikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Adli Tıp (Doktora)
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (Doktora)
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (Tezli Yüksek Lisans)
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (Tezsiz Yüksek Lisans)
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (Doktora)
Analitik Kimya (Doktora)
Analitik Kimya (Tezli Yüksek Lisans)
Analitik Kimya (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
Analitik Kimya (Tezsiz Yüksek Lisans)
Anatomi (Veteriner) (Doktora)
Anatomi (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
Anatomi (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
Az Görenlerin Rehabilitasyonu (Tezli Yüksek Lisans)
Beden Eğitimi ve Spor (Tezli Yüksek Lisans)
Beslenme ve Diyetetik (Doktora)
Beslenme ve Diyetetik (Tezli Yüksek Lisans)
Biyofarmasötik-Farmakokinetik (Tezli Yüksek Lisans)
Biyofarmasötik-Farmakokinetik (Tezsiz Yüksek Lisans)
Biyofizik (Tıp) (Doktora)
Biyofizik (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
Biyoistatistik (Tıp) (Doktora)
Biyoistatistik (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
Biyoistatistik (Veteriner) (Doktora)
Biyoistatistik (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
Biyokimya (Eczacılık) (Doktora)
Biyokimya (Eczacılık) (Tezli Yüksek Lisans)
Biyokimya (Eczacılık) (Tezsiz Yüksek Lisans)
Biyokimya (Veteriner) (Doktora)
Biyokimya (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
Biyokimya (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
Biyoyararlanım ve İlaç Kalite Kontrolünde Farmasötik Analiz (Tezsiz Yüksek Lisans)
Cerrahi (Doktora)
Cerrahi (Tezli Yüksek Lisans)
Cerrahi (Tezsiz Yüksek Lisans)
Çocuk Gelişimi (Doktora)
Çocuk Gelişimi (Tezli Yüksek Lisans)
Çocuk Gelişimi (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
Çocuk Gelişimi (Tezsiz Yüksek Lisans)
Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
Disiplinlerarası Klinik Eczacılık (Tezli Yüksek Lisans)
Disiplinlerarası Klinik Eczacılık (Tezsiz Yüksek Lisans)
Disiplinlerarası Klinik Eczacılık (Doktora)
Disiplinlerarası Kök Hücre ve Yenileyici Tıp (Tezli Yüksek Lisans)
Disiplinlerarası Sinir Bilimleri (Doktora)
Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri (Tezli Yüksek Lisans)
Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri (Tezsiz Yüksek Lisans)
Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme (Tezli Yüksek Lisans)
Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Doktora)
Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Tezli Yüksek Lisans)
Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Tezsiz Yüksek Lisans)
Diyagnostik İmmünoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Doğum ve Jinekoloji (Doktora)
Doğum ve Jinekoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Doğum ve Jinekoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
Dölerme ve Sun’ i Tohumlama (Doktora)
Dölerme ve Sun’ i Tohumlama (Tezli Yüksek Lisans)
Dölerme ve Sun’ i Tohumlama (Tezsiz Yüksek Lisans)
Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (Doktora)
Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (Tezli Yüksek Lisans)
Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (Tezsiz Yüksek Lisans)
Endodonti (Doktora)
Endodonti (Tezli Yüksek Lisans)
Endodonti (Tezsiz Yüksek Lisans)
Epidemiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Farmakognozi (Doktora)
Farmakognozi (Tezli Yüksek Lisans)
Farmakoloji (Doktora)
Farmakoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Farmakoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
Farmakoloji ve Toksikoloji (Doktora)
Farmakoloji ve Toksikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Farmakoloji ve Toksikoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
Farmasötik Biyoteknoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Farmasötik Biyoteknoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
Farmasötik Botanik (Doktora)
Farmasötik Botanik (Tezli Yüksek Lisans)
Farmasötik Botanik (Tezsiz Yüksek Lisans)
Farmasötik Kimya (Doktora)
Farmasötik Kimya (Tezli Yüksek Lisans)
Farmasötik Kimya (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
Farmasötik Mikrobiyoloji (Doktora)
Farmasötik Mikrobiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Farmasötik Mikrobiyoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
Farmasötik Teknoloji (Doktora)
Farmasötik Teknoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Farmasötik Teknoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
Farmasötik Toksikoloji (Doktora)
Farmasötik Toksikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Farmasötik Toksikoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
Fitoterapi Drogları (Tezsiz Yüksek Lisans)
Fizik İncelemeler ve Kriminalistik (Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim)
Fizik İncelemeler ve Kriminalistik (Tezli Yüksek Lisans)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Tezli Yüksek Lisans)
Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
Fizyoloji (Tıp) (Doktora)
Fizyoloji (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
Fizyoloji (Veteriner) (Doktora)
Fizyoloji (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
Fizyoloji (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
Fizyopatoloji (Doktora)
Gelişimsel Pediatri (Tezli Yüksek Lisans)
Genetik (Veteriner) (Doktora)
Genetik (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (Doktora)
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (Tezli Yüksek Lisans)
Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu (Tezli Yüksek Lisans)
Halk Sağlığı Hemşireliği (Tezli Yüksek Lisans)
Hareket ve Antrenman Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Doktora)
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Tezli Yüksek Lisans)
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Tezsiz Yüksek Lisans)
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (Doktora)
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (Tezli Yüksek Lisans)
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (Tezsiz Yüksek Lisans)
Hemaferezis (Tezli Yüksek Lisans)
Hematodiagnostik (Tezli Yüksek Lisans)
Hemşirelik (Doktora)
Hemşirelik (Tezli Yüksek Lisans)
Histoloji – Embriyoloji (Tıp) (Doktora)
Histoloji – Embriyoloji (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
Histoloji – Embriyoloji (Veteriner) (Doktora)
İç Hastalıkları (Doktora)
İç Hastalıkları (Tezli Yüksek Lisans)
İç Hastalıkları (Tezsiz Yüksek Lisans)
İş Sağlığı (Doktora)
Kanatlı Yetiştiriciliği Hastalıkları ve Ürünleri (Tezli Yüksek Lisans)
Kanatlı Yetiştiriciliği Hastalıkları ve Ürünleri (Tezsiz Yüksek Lisans)
Klinik Anatomi (Doktora)
Kozmetoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Kozmetoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
Kriminalistik (Doktora)
Medisinal Kimya (Tezsiz Yüksek Lisans)
Mikrobiyoloji (Doktora)
Mikrobiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Tıbbi Mikrobiyoloji (Doktora)
Tıbbi Mikrobiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları (Doktora)
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları (Tezli Yüksek Lisans)
Ortez-Protez (Tezli Yüksek Lisans)
Ortodonti (Doktora)
Tıbbi Parazitoloji (Doktora)
Tıbbi Parazitoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Parazitoloji (Veteriner) (Doktora)
Parazitoloji (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
Parazitoloji (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
Patoloji (Doktora)
Patoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Pediatrik Moleküler Onkoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Pediatrik Temel İmmünoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Pedodonti (Doktora)
Pedodonti (Tezli Yüksek Lisans)
Perfüzyon (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
Periodontoloji (Doktora)
Protetik Diş Tedavisi (Doktora)
Protez-Ortez (Doktora)
Radyofarmasi (Tezli Yüksek Lisans)
Radyofarmasi (Tezsiz Yüksek Lisans)
Sağlık Hukuku (Tezli Yüksek Lisans)
Sağlık Kurumları Yönetimi (Doktora)
Sağlık Kurumları Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans)
Sağlık Kurumları Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim)
Sağlık Kurumları Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans)
Sosyal Hizmet (Doktora)
Sosyal Hizmet (Tezli Yüksek Lisans)
Sosyal Hizmet (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
Sosyal Hizmet (Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim)
Sosyal Hizmet (Tezsiz Yüksek Lisans)
Sosyal Pediatri (Tezli Yüksek Lisans)
Spor Bilimleri (Doktora)
Spor Eğitim Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Spor Hekimliği (Doktora)
Spor Sağlık Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Spor Yönetim Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Sporda Psikososyal Alanlar (Tezli Yüksek Lisans)
Temel Hepatoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Tıbbi Biyokimya (Doktora)
Tıbbi Biyokimya (Tezli Yüksek Lisans)
Tıbbi Biyoloji (Doktora)
Tıbbi Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Tıbbi Farmakoloji (Doktora)
Tıbbi Farmakoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Tıbbi Genetik (Doktora)
Tıp Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)
Tıp Tarihi ve Etik (Doktora)
Tıp Tarihi ve Etik (Tezli Yüksek Lisans)
Transfüzyon Tıbbı ve Kan Bankacılığı (Tezli Yüksek Lisans)
Tümör Biyolojisi (Tezli Yüksek Lisans)
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (Doktora)
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Viroloji (Doktora)
Viroloji (Tezli Yüksek Lisans)
Viroloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
Zootekni (Doktora)
Zootekni (Tezli Yüksek Lisans)
Zootekni (Tezsiz Yüksek Lisans)