MİSYON

Gelecekte eğitim-öğretim ve araştırmalarda mevcut kaynakların ülkemiz yararına en etkin şekilde kullanımı ile birlikte sağlık bilimlerinde tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışılarak etik değerlere, akademik nosyona, kalite standartlarına ve evrensel ölçütlere uygun çalışmalar yürütmek, uzmanlaştığı alan itibariyle üstün başarılı, rekabetçi ve üretken özellikte bilim insanları yetiştirmektir.

VİZYON

Gelişen ve değişen dünya koşullarında sağlık bilimleri alanında öncü, çağdaş ve yenilikçi bir yaklaşımla bilimsel araştırma faaliyetleri yürüten, lisansüstü düzeydeki özgün ve yaratıcı çalışmalarla ulusal, toplumsal ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, kalite odaklı olarak yetiştireceği üstün nitelikteki akademisyen ve araştırıcılar ile uluslararası arenada saygın ve söz sahibi bir eğitim kurumu olmaktır.