İlke

Bilime hizmet etmek, bilimin hizmetkarı olmak!

Amaç

Bilim yolunda özgür, yenilikçi ve girişimci çok boyutlu düşünme yeteneği kazandırmak…

Hedefler

Bilim alanı ile ilgili, özgün ve katma değer sağlayan bilgi, beceri ve teknoloji üretmek…