“Aktif Yarıyıl Açılan Dersler” sekmesi, aynı anda çift sistem olması nedeniyle pasif duruma getirilmiştir. Yeni sistemden Enstitünün açılan tüm derslerine ait dönemsel toplu döküm alınamamaktadır. Eski sistemde aktif döneme açılan derslerin bazılarının, yeni sistemde aktif dönemde pasif olması nedeniyle çok ciddi karışıklıklar yaşanmıştır. Bu sebeple her program için Aktif Yarıyıl Açılan Derslerin yetkili program yürütücüsü Anabilim Dallarına sorulması uygun görülmüştür. Her dönem başlamadan önce Anabilim Dalı Başkanlığı yetkisinde açılan ve listelenen derslerin dökümleri de yine Anabilim Dalı Başkanlıklarındadır. Bilgilerinize…