İçerikler

Genel Duyurular

 • Erasmus  +  Programı kapsamında,  2014-15  akademik yılı Eğitim Alma Hareketliliği çerçevesinde  Üniversitemizden  hareketliliğe  katılmak  isteyen akademik ve idari personellerimizin başvuruları öncelikle  internet ortamında yapılacaktır (app.erasmus.ankara.edu.tr). İnternet başvurusu sonrasında gerekli belgelerin  30.04.2014 tarihine kadar Enstitümüze ulaştırılması  gerekmektedir.

  "Eğitim Alma Hareketliliği" ilan metnine ulaşmak için tıklayınız...

 • Enstitü Yönetim Kurulumuzun 03.03.2014 tarihli toplantısında tez sınav tarihleri, iki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin danışmanlıkları ve TİK raporunu süresi içinde Enstitüye göndermeyen öğrenciler hakkında alınan ilke kararlarına ulaşmak için tıklayınız.

 • 2007-2013 yılları arasında "Hayatboyu Öğrenme Programı" adıyla uygulanmakta olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, 2014 yılıyla birlikte "Erasmus +" adı altında toplanmıştır. Yeni dönemde söz konusu program için yapılacak tüm başvuruların, ilgili başvuru makamlarına kurumsal olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu süreci gerçekleştirebilmek adına, tüm başvuru sahiplerinin Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan "European Commission Authentication Service - ECAS" üzerinden ve her kurum için edinilmiş olan "Participant Identification Code - PIC" numarası ile başvuruda bulunmaları beklenmektedir.


  Üniversitemizden gerçekleştirilmesi planlanan proje başvuruları için kullanılacak PIC numarası ve kurumsal başvuru bilgilerimiz aşağıda belirtilmiştir. Buna göre, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Ulusal Ajans) ya da doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılacak başvurularda, formlarının aşağıdaki bilgiler  doğrultusunda doldurulması gerekmektedir.  "Participant Identification Code - PIC": 999867659 • "Erasmus  +  Programı  Öğrenme  Faaliyetleri”  kapsamında,  2014-2015  akademik  yılı Öğrenim  Hareketliliği  çerçevesinde  Üniversitemizden  hareketliliğe  katılmak  isteyen öğrencilerimizin başvuruları öncelikle  AB  Eğitim  Programları  Koordinatörlüğünce internet  üzerinden  (app.erasmus.ankara.edu.tr)  alınacaktır. Bunu  takiben,  öğrencilerimizin  gerekli belgeler ile 07.03.2014 tarihine kadar Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.
  2014-2015  akademik  yılı Erasmus Öğrenim  Hareketliliği ilan  metnine ulaşmak için http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ • Ders ekleme ve silme işlemleri için; http://sagbilens.ankara.edu.tr/items/Image/dokuman/Eklesilodbf.doc adresinden alınacak olan “Öğrenci Ders Ekleme Silme Formu” nun Anabilim Dalından doldurulup onaylatılması ve 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Enstitümüz öğrenci işlerine ulaştırılması gerekmektedir. • Özel Öğrenci Başvuru İşlemleri için tıklayınız...

 • Enstitümüz sitesinde sağ sütunda "Formlar" başlığı altında bulunan bazı formlar değiştirilmiştir ve bazı yeni formlar eklenmiştir.  Değişen ve yeni eklenen formlar listesi aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize...

  Tez Önerisi Formu
  Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu I
  Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu II
  Dönem Projesi Sınav Jüri Atama Teklifi
  Tez Sınav Jürisi Atama Teklifiİletişim
 Enstitü Müdürü
 Prof. Dr. K. Zafer KARAER
 316 66 72
 Müdür Yardımcısı  Prof. Dr. Fügen AKTAN
 316 66 72
 Müdür Yardımcısı  Prof. Dr. Ayfer TEZEL
 316 66 72

 BİYEP, AKTS ve Erasmus lKoordinatörü

 Prof. Dr. Fügen AKTAN  316 66 72
 BEYAS ve Uzaktan Eğitim lBirim Koordinatörü  Prof. Dr. Ayfer TEZEL  316 66 72
 Enstitü Sekreteri  Erdoğan ALBAYRAK
 eabayrak@ankara.edu.tr
 316 66 71
 Yazı İşleri Şefliği  Ayla KILIÇOĞLU
 Yazı İşleri ve
 Personel İşleri
 Emine ŞİPAL
 Zehra ŞAHİNDOKUYUCU

 Bilgi İşlem
 Onur KOYUNCU
 
 Mali İşler  Nazım ARSLAN
 Emrullah TURGUT
 
 Öğrenci İşleri Şefi  Güler ERTÜRK  316 66 71
 Öğrenci İşleri
 Zübeyde ÜNSAL (Diş Hekimliği, Tıp, Spor Bilimleri, Adli Bilimler, Hepatoloji, Kök Hücre, Aile Danışmanlığı)
 596 10 85
 Öğrenci İşleri

 Mehmet AĞIR (Eczacılık, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları, Uzaktan Eğitim, Beslenme ve Diyetetik)

 596 15 89
 Öğrenci İşleri

 Özlem ŞENOL (Veteriner, Sinir Bilimleri, Sosyal Psikiyatri)

 596 10 89
 Evrak Kayıt
 Hasan YALINKILIÇ
 Gürbüz TEBER
 
 Müdür Sekreterliği  +90 312 316 66 71
 +90 312 316 66 72
 Fax   +90 312 316 66 70
 E-mail   health@ankara.edu.tr
 Web
 http://www.sagbilens.ankara.edu.tr/
 Yazışma Adresi  Ankara Üniversitesi
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 Dışkapı Yerleşkesi
 İrfan Baştuğ Caddesi
 06110 Dışkapı - ANKARA