İçerikler

Genel Duyurular

 • 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı lisansüstü öğrenci alımına dair 02 Temmuz 2014 ve 03 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan mülakat sınav sonuç listeleri yeni sisteme geçilmesi nedeniyle açıklanamamaktadır.  Sıkıntıların ortadan kaldırılmasından sonra web sayfamızdan duyuru yapılacaktır. 


 • Yaz Dönemi kayıtları 27 - 30 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız... / Yaz Dönemi açılacak dersler için tıklayınız...

 • Sistemden kaynaklanan hata nedeniyle kompozisyon sorularının cevaplarını "-" işareti koyarak kayıt yapınız. Kompozisyon sorularını aşağıdaki linkten doldurarak aldığınız çıktıyı diğer evraklarınıza ekleyerek kayıt için enstitümüze getirebilirsiniz.

  Kompozisyon Soruları

 • 2014-15 Güz Yarıyılı Online Başvuruları yeni sistemden alınacaktır.

  Online Kayıt yapabilmeniz için ilanda linki bulunan kılavuzları okumanız gerekmektedir.

  2014-15 Güz Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

  Örgün Öğretim ve II. Öğretim İçin Tıklayınız...

  Uzaktan Öğretim İçin Tıklayınız...

 • 2013-14 Bahar Dönemi Özel Öğrenci sınav notları için tıklayınız...

 • Enstitü Yönetim Kurulumuzun 03.03.2014 tarihli toplantısında tez sınav tarihleri, iki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin danışmanlıkları ve TİK raporunu süresi içinde Enstitüye göndermeyen öğrenciler hakkında alınan ilke kararlarına ulaşmak için tıklayınız.

 • Ders ekleme ve silme işlemleri için; http://sagbilens.ankara.edu.tr/items/Image/dokuman/Eklesilodbf.doc adresinden alınacak olan “Öğrenci Ders Ekleme Silme Formu” nun Anabilim Dalından doldurulup onaylatılması ve 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Enstitümüz öğrenci işlerine ulaştırılması gerekmektedir. • Enstitümüz sitesinde sağ sütunda "Formlar" başlığı altında bulunan bazı formlar değiştirilmiştir ve bazı yeni formlar eklenmiştir.  Değişen ve yeni eklenen formlar listesi aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize...

  Tez Önerisi Formu
  Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu I
  Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu II
  Dönem Projesi Sınav Jüri Atama Teklifi
  Tez Sınav Jürisi Atama Teklifiİletişim
 Enstitü Müdürü
 Prof. Dr. K. Zafer KARAER
 316 66 71
 Müdür Yardımcısı  Prof. Dr. Fügen AKTAN
 316 66 72
 Müdür Yardımcısı  Prof. Dr. Ayfer TEZEL
 316 66 72

 BİYEP, AKTS ve Erasmus lKoordinatörü

 Prof. Dr. Fügen AKTAN  316 66 72
 BEYAS ve Uzaktan Eğitim lBirim Koordinatörü  Prof. Dr. Ayfer TEZEL  316 66 72
 Enstitü Sekreteri  Erdoğan ALBAYRAK
 eabayrak@ankara.edu.tr
4573
 Yazı İşleri Şefliği  Ayla KILIÇOĞLU
4577
 Yazı İşleri ve
 Personel İşleri
 Emine ŞİPAL
 Zehra ŞAHİNDOKUYUCU
4576
4588
 Bilgi İşlem
 Onur KOYUNCU
4587
 Mali İşler  Nazım ARSLAN
 Emrullah TURGUT
4586
4584
 Öğrenci İşleri Şefi  Güler ERTÜRK  4583
 Öğrenci İşleri
 Zübeyde ÜNSAL (Diş Hekimliği, Tıp, Spor Bilimleri, Adli Bilimler, Hepatoloji, Kök Hücre, Aile Danışmanlığı)
4580
 Öğrenci İşleri

 Mehmet AĞIR (Eczacılık, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları, Uzaktan Eğitim, Beslenme ve Diyetetik)

4581
 Öğrenci İşleri

 Özlem ŞENOL (Veteriner, Sinir Bilimleri, Sosyal Psikiyatri)

4582
 Evrak Kayıt
 Hasan YALINKILIÇ
 Gürbüz TEBER
4589
4590
 Santral  +90 312 316 66 71
 +90 312 316 66 72
 Fax   +90 312 316 66 70
 E-mail   health@ankara.edu.tr
 Web
 http://www.sagbilens.ankara.edu.tr/
 Yazışma Adresi  Ankara Üniversitesi
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 Dışkapı Yerleşkesi
 İrfan Baştuğ Caddesi
 06110 Dışkapı - ANKARA