İçerikler

Genel Duyurular

 • Erasmus  +  Programı kapsamında,  2014-15  akademik yılı Eğitim Alma Hareketliliği çerçevesinde  Üniversitemizden  hareketliliğe  katılmak  isteyen akademik ve idari personellerimizin başvuruları öncelikle  internet ortamında yapılacaktır (app.erasmus.ankara.edu.tr). İnternet başvurusu sonrasında gerekli belgelerin  30.04.2014 tarihine kadar Enstitümüze ulaştırılması  gerekmektedir.

  "Eğitim Alma Hareketliliği" ilan metnine ulaşmak için tıklayınız...

 • Enstitü Yönetim Kurulumuzun 03.03.2014 tarihli toplantısında tez sınav tarihleri, iki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin danışmanlıkları ve TİK raporunu süresi içinde Enstitüye göndermeyen öğrenciler hakkında alınan ilke kararlarına ulaşmak için tıklayınız.

 • 2007-2013 yılları arasında "Hayatboyu Öğrenme Programı" adıyla uygulanmakta olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, 2014 yılıyla birlikte "Erasmus +" adı altında toplanmıştır. Yeni dönemde söz konusu program için yapılacak tüm başvuruların, ilgili başvuru makamlarına kurumsal olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu süreci gerçekleştirebilmek adına, tüm başvuru sahiplerinin Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan "European Commission Authentication Service - ECAS" üzerinden ve her kurum için edinilmiş olan "Participant Identification Code - PIC" numarası ile başvuruda bulunmaları beklenmektedir.


  Üniversitemizden gerçekleştirilmesi planlanan proje başvuruları için kullanılacak PIC numarası ve kurumsal başvuru bilgilerimiz aşağıda belirtilmiştir. Buna göre, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Ulusal Ajans) ya da doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılacak başvurularda, formlarının aşağıdaki bilgiler  doğrultusunda doldurulması gerekmektedir.  "Participant Identification Code - PIC": 999867659 • "Erasmus  +  Programı  Öğrenme  Faaliyetleri”  kapsamında,  2014-2015  akademik  yılı Öğrenim  Hareketliliği  çerçevesinde  Üniversitemizden  hareketliliğe  katılmak  isteyen öğrencilerimizin başvuruları öncelikle  AB  Eğitim  Programları  Koordinatörlüğünce internet  üzerinden  (app.erasmus.ankara.edu.tr)  alınacaktır. Bunu  takiben,  öğrencilerimizin  gerekli belgeler ile 07.03.2014 tarihine kadar Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.
  2014-2015  akademik  yılı Erasmus Öğrenim  Hareketliliği ilan  metnine ulaşmak için http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ • Ders ekleme ve silme işlemleri için; http://sagbilens.ankara.edu.tr/items/Image/dokuman/Eklesilodbf.doc adresinden alınacak olan “Öğrenci Ders Ekleme Silme Formu” nun Anabilim Dalından doldurulup onaylatılması ve 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Enstitümüz öğrenci işlerine ulaştırılması gerekmektedir. • Özel Öğrenci Başvuru İşlemleri için tıklayınız...

 • Enstitümüz sitesinde sağ sütunda "Formlar" başlığı altında bulunan bazı formlar değiştirilmiştir ve bazı yeni formlar eklenmiştir.  Değişen ve yeni eklenen formlar listesi aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize...

  Tez Önerisi Formu
  Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu I
  Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu II
  Dönem Projesi Sınav Jüri Atama Teklifi
  Tez Sınav Jürisi Atama TeklifiÖrnek Yayınlar

Anabilim Dalı : Tıbbi Biyoloji (Tıp) -Yüksek Lisans Tezi:Dr.Güvem GÜMÜŞ AKAY ve ark.; Türk Populasyonunda D1S80, D4S95, D17S30 ve TP53 VNTR Lokuslarının Polimorfizmleri.; Turkish Population. Hum. Biol.2004:76(5):785-788


 

Anabilim Dalı : Tıbbi Biyoloji (Tıp) -Yüksek Lisans Tezi:Dr.Pınar ÖZKAL ve ark.; Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak DNA'sına Olan Genotoksik Etkileri.; The genotoxic effects of hepatits B virus to host DNA, Mutagenesis vol.20 no.2pp. 147-150,2005


 

 Özge ÇAPTUĞ

20-22.04.2006 tarihleri arasında Veteriner Hekimliği Cerrahi; Doktora öğrencisi Hollanda-Amsterdam Voorjaarsdage International Veterinary Congress; "Examination of Callus Tissue Density and Mineral Content in Femur Model of Rabbits" ve Poster Bildiriler Bölümünde de "Non-Surgical Management of Fractures in 27 Dogs and 11 Cats" çalışması ile "En İyi Poster Dalında Birincilik Ödülü'ne" layık görüldü.


 

 Hasan Çağlar UĞUR

Anabilim Dalı:Anatomi(Tıp)- Doktora Tezi: Dr.Hasan Çağlar UĞUR ve ark.; Arterial vascularization of primary motor cortex (perecentral gyrus); Surgical Neurology, 2005 (Baskıda), SUN-D-05-001007


 

 Hasan Çağlar UĞUR

Anabilim Dalı: Anatomi (Tıp)- Doktora Tezi: Dr.Hasan Çağlar UĞUR ve ark. ; A Neurossurgical View to Anatomic Variations of the Distal Anterior Cerebral Artery: An anatomical Study. Journal of Neurosurgery 2006(Baskıda)20050808-649r1.


 

 Nazmi YARAŞ

Anabilim Dalı: Biyofizik (Tıp)- Doktora Tezi: Nazmi YARAŞ ve ark.; Effects of diabetes on ryanodine receptor Ca release channel (RYR2) and Ca2++ homeostasis in rat heart.Diyabetes Vol.54,November 2005,1-6