İçerikler

Genel Duyurular

 • 2014-15 Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim Mülakat Sınavı;
  Sağlık Bilimleri Fakültesinde
  başvuruda bulunduğunuz Anabilim Dalında aşağıdaki adreste, Saat 10:00 da yapılacaktır;
  Şükrüye Mah. Plevne Cad. Aktaş Kavşağı No:5 PK: 06340 Altındağ / ANKARA Santral: 0312 319 14 50 (6 hat PBX) 0312 319 50 18 .
  Bilgilerinize.

 • 2014-15 Güz Yarıyılı Online Başvuruları yeni sistemden alınacaktır.

  Online Kayıt yapabilmeniz için ilanda linki bulunan kılavuzları okumanız gerekmektedir.

  2014-15 Güz Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

  Örgün Öğretim ve II. Öğretim için Tıklayınız...

  Uzaktan Öğretim için Tıklayınız...

 • Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi için tıklayınız...

 • Yaz Dönemi kayıtları 27 - 30 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız... / Yaz Dönemi açılacak dersler için tıklayınız...

 • Sistemden kaynaklanan hata nedeniyle kompozisyon sorularının cevaplarını "-" işareti koyarak kayıt yapınız. Kompozisyon sorularını aşağıdaki linkten doldurarak aldığınız çıktıyı diğer evraklarınıza ekleyerek kayıt için enstitümüze getirebilirsiniz.

  Kompozisyon Soruları

 • 2014-15 Güz Yarıyılı Online Başvuruları yeni sistemden alınacaktır.

  Online Kayıt yapabilmeniz için ilanda linki bulunan kılavuzları okumanız gerekmektedir.

  2014-15 Güz Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

  Örgün Öğretim ve II. Öğretim İçin Tıklayınız...

  Uzaktan Öğretim İçin Tıklayınız...

 • 2013-14 Bahar Dönemi Özel Öğrenci sınav notları için tıklayınız...

 • Enstitü Yönetim Kurulumuzun 03.03.2014 tarihli toplantısında tez sınav tarihleri, iki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin danışmanlıkları ve TİK raporunu süresi içinde Enstitüye göndermeyen öğrenciler hakkında alınan ilke kararlarına ulaşmak için tıklayınız.

 • Ders ekleme ve silme işlemleri için; http://sagbilens.ankara.edu.tr/items/Image/dokuman/Eklesilodbf.doc adresinden alınacak olan “Öğrenci Ders Ekleme Silme Formu” nun Anabilim Dalından doldurulup onaylatılması ve 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Enstitümüz öğrenci işlerine ulaştırılması gerekmektedir. • Enstitümüz sitesinde sağ sütunda "Formlar" başlığı altında bulunan bazı formlar değiştirilmiştir ve bazı yeni formlar eklenmiştir.  Değişen ve yeni eklenen formlar listesi aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize...

  Tez Önerisi Formu
  Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu I
  Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu II
  Dönem Projesi Sınav Jüri Atama Teklifi
  Tez Sınav Jürisi Atama TeklifiÖrnek Yayınlar

Anabilim Dalı : Tıbbi Biyoloji (Tıp) -Yüksek Lisans Tezi:Dr.Güvem GÜMÜŞ AKAY ve ark.; Türk Populasyonunda D1S80, D4S95, D17S30 ve TP53 VNTR Lokuslarının Polimorfizmleri.; Turkish Population. Hum. Biol.2004:76(5):785-788


 

Anabilim Dalı : Tıbbi Biyoloji (Tıp) -Yüksek Lisans Tezi:Dr.Pınar ÖZKAL ve ark.; Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak DNA'sına Olan Genotoksik Etkileri.; The genotoxic effects of hepatits B virus to host DNA, Mutagenesis vol.20 no.2pp. 147-150,2005


 

 Özge ÇAPTUĞ

20-22.04.2006 tarihleri arasında Veteriner Hekimliği Cerrahi; Doktora öğrencisi Hollanda-Amsterdam Voorjaarsdage International Veterinary Congress; "Examination of Callus Tissue Density and Mineral Content in Femur Model of Rabbits" ve Poster Bildiriler Bölümünde de "Non-Surgical Management of Fractures in 27 Dogs and 11 Cats" çalışması ile "En İyi Poster Dalında Birincilik Ödülü'ne" layık görüldü.


 

 Hasan Çağlar UĞUR

Anabilim Dalı:Anatomi(Tıp)- Doktora Tezi: Dr.Hasan Çağlar UĞUR ve ark.; Arterial vascularization of primary motor cortex (perecentral gyrus); Surgical Neurology, 2005 (Baskıda), SUN-D-05-001007


 

 Hasan Çağlar UĞUR

Anabilim Dalı: Anatomi (Tıp)- Doktora Tezi: Dr.Hasan Çağlar UĞUR ve ark. ; A Neurossurgical View to Anatomic Variations of the Distal Anterior Cerebral Artery: An anatomical Study. Journal of Neurosurgery 2006(Baskıda)20050808-649r1.


 

 Nazmi YARAŞ

Anabilim Dalı: Biyofizik (Tıp)- Doktora Tezi: Nazmi YARAŞ ve ark.; Effects of diabetes on ryanodine receptor Ca release channel (RYR2) and Ca2++ homeostasis in rat heart.Diyabetes Vol.54,November 2005,1-6