İçerikler

Genel Duyurular

Örnek Yayınlar

Anabilim Dalı : Tıbbi Biyoloji (Tıp) -Yüksek Lisans Tezi:Dr.Güvem GÜMÜŞ AKAY ve ark.; Türk Populasyonunda D1S80, D4S95, D17S30 ve TP53 VNTR Lokuslarının Polimorfizmleri.; Turkish Population. Hum. Biol.2004:76(5):785-788


 

Anabilim Dalı : Tıbbi Biyoloji (Tıp) -Yüksek Lisans Tezi:Dr.Pınar ÖZKAL ve ark.; Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak DNA'sına Olan Genotoksik Etkileri.; The genotoxic effects of hepatits B virus to host DNA, Mutagenesis vol.20 no.2pp. 147-150,2005


 

 Özge ÇAPTUĞ

20-22.04.2006 tarihleri arasında Veteriner Hekimliği Cerrahi; Doktora öğrencisi Hollanda-Amsterdam Voorjaarsdage International Veterinary Congress; "Examination of Callus Tissue Density and Mineral Content in Femur Model of Rabbits" ve Poster Bildiriler Bölümünde de "Non-Surgical Management of Fractures in 27 Dogs and 11 Cats" çalışması ile "En İyi Poster Dalında Birincilik Ödülü'ne" layık görüldü.


 

 Hasan Çağlar UĞUR

Anabilim Dalı:Anatomi(Tıp)- Doktora Tezi: Dr.Hasan Çağlar UĞUR ve ark.; Arterial vascularization of primary motor cortex (perecentral gyrus); Surgical Neurology, 2005 (Baskıda), SUN-D-05-001007


 

 Hasan Çağlar UĞUR

Anabilim Dalı: Anatomi (Tıp)- Doktora Tezi: Dr.Hasan Çağlar UĞUR ve ark. ; A Neurossurgical View to Anatomic Variations of the Distal Anterior Cerebral Artery: An anatomical Study. Journal of Neurosurgery 2006(Baskıda)20050808-649r1.


 

 Nazmi YARAŞ

Anabilim Dalı: Biyofizik (Tıp)- Doktora Tezi: Nazmi YARAŞ ve ark.; Effects of diabetes on ryanodine receptor Ca release channel (RYR2) and Ca2++ homeostasis in rat heart.Diyabetes Vol.54,November 2005,1-6