İçerikler

Genel Duyurular

 • Erasmus  +  Programı kapsamında,  2014-15  akademik yılı Eğitim Alma Hareketliliği çerçevesinde  Üniversitemizden  hareketliliğe  katılmak  isteyen akademik ve idari personellerimizin başvuruları öncelikle  internet ortamında yapılacaktır (app.erasmus.ankara.edu.tr). İnternet başvurusu sonrasında gerekli belgelerin  30.04.2014 tarihine kadar Enstitümüze ulaştırılması  gerekmektedir.

  "Eğitim Alma Hareketliliği" ilan metnine ulaşmak için tıklayınız...

 • Enstitü Yönetim Kurulumuzun 03.03.2014 tarihli toplantısında tez sınav tarihleri, iki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin danışmanlıkları ve TİK raporunu süresi içinde Enstitüye göndermeyen öğrenciler hakkında alınan ilke kararlarına ulaşmak için tıklayınız.

 • 2007-2013 yılları arasında "Hayatboyu Öğrenme Programı" adıyla uygulanmakta olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, 2014 yılıyla birlikte "Erasmus +" adı altında toplanmıştır. Yeni dönemde söz konusu program için yapılacak tüm başvuruların, ilgili başvuru makamlarına kurumsal olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu süreci gerçekleştirebilmek adına, tüm başvuru sahiplerinin Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan "European Commission Authentication Service - ECAS" üzerinden ve her kurum için edinilmiş olan "Participant Identification Code - PIC" numarası ile başvuruda bulunmaları beklenmektedir.


  Üniversitemizden gerçekleştirilmesi planlanan proje başvuruları için kullanılacak PIC numarası ve kurumsal başvuru bilgilerimiz aşağıda belirtilmiştir. Buna göre, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Ulusal Ajans) ya da doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılacak başvurularda, formlarının aşağıdaki bilgiler  doğrultusunda doldurulması gerekmektedir.  "Participant Identification Code - PIC": 999867659 • "Erasmus  +  Programı  Öğrenme  Faaliyetleri”  kapsamında,  2014-2015  akademik  yılı Öğrenim  Hareketliliği  çerçevesinde  Üniversitemizden  hareketliliğe  katılmak  isteyen öğrencilerimizin başvuruları öncelikle  AB  Eğitim  Programları  Koordinatörlüğünce internet  üzerinden  (app.erasmus.ankara.edu.tr)  alınacaktır. Bunu  takiben,  öğrencilerimizin  gerekli belgeler ile 07.03.2014 tarihine kadar Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.
  2014-2015  akademik  yılı Erasmus Öğrenim  Hareketliliği ilan  metnine ulaşmak için http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ • Ders ekleme ve silme işlemleri için; http://sagbilens.ankara.edu.tr/items/Image/dokuman/Eklesilodbf.doc adresinden alınacak olan “Öğrenci Ders Ekleme Silme Formu” nun Anabilim Dalından doldurulup onaylatılması ve 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Enstitümüz öğrenci işlerine ulaştırılması gerekmektedir. • Özel Öğrenci Başvuru İşlemleri için tıklayınız...

 • Enstitümüz sitesinde sağ sütunda "Formlar" başlığı altında bulunan bazı formlar değiştirilmiştir ve bazı yeni formlar eklenmiştir.  Değişen ve yeni eklenen formlar listesi aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize...

  Tez Önerisi Formu
  Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu I
  Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu II
  Dönem Projesi Sınav Jüri Atama Teklifi
  Tez Sınav Jürisi Atama TeklifiKalp ve Damar Cerrahisi

Perfüzyon (II. Öğretim)  Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersleri

 
Zorunlu Dersler
  Kodu
Adı
Kredisi
AKTS
 
 
  27235000    DÖNEM PROJESİ 

303    detayı

  27235001    KARDİYOPULMONER VE DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ 

202    detayı

  27235003    KARDİYOPULMONER BYPASS VE DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOPATOLOJİSİ 

101    detayı

  27235005    KARDİYOVASKÜLER FARMAKOLOJİ 

202    detayı

  27235007    DOLAŞIM SİSTEMİ BİYOFİZİĞİ 

202    detayı

  27235009    PERFÜZYON HEMATOLOJİSİ 

202    detayı

  27235013    KALP VE DAMAR CERRAHİSİNDE ANESTEZİ 

202    detayı

  27235017    PERFÜZYON TEKNİKLERİ VE BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON 

202    detayı

  27235018    PERFÜZYON TEKNİKLERİ VE BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON (UYGULAMA) 

021    detayı

  27235019    KARDİYAK CERRAHİ VE EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM TEKNİKLERİ 

202    detayı

  27235020    KARDİYAK CERRAHİ VE EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM TEKNİKLERİ (UYGULAMA) 

021    detayı 
Seçmeli Dersler
  Kodu
Adı
Kredisi
AKTS
 
 
  27236003    DOLAŞIM DESTEK SİSTEMLERİ VE KALP-AKCİĞER NAKLİ 

202    detayı

  27236005    BİYOİSTATİSTİK 

202    detayı

  27236007    PEDİATRİK PERFÜZYON 

202    detayı

  27236008    PEDİATRİK PERFÜZYON (UYGULAMA) 

021    detayı