2017-18 yılı bahar yarıyılında açılan Seminer, Dönem Projesi, Yeterlik Çalışması, Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan derslerinin notlarının giriş işleminin yapılabilmesi için sistem *06-10 Ağustos 2018* tarihinde aktif olacaktır. Bilgilerinize…