Anabilim Dallları tarafından OBS’nde döneme ders açma işlemi yapılamamasının nedeninin, OBS’de ders yönetimi kısmından yapılan ders açma işlemlerinde Uzmanlık Alan Dersi / Tez Çalışması / Yeterliğe Hazırlık Çalışması / Alan Uygulaması / Seminer / Dönem Projesi dersleri açılırken ders isimlerinin eksik veya hatalı olarak girilmesi ya da Bologna içeriklerinin eksik yada hatalı olarak girilmesinden ya da hiç bilgi girişi yapılmamasından kaynaklandığı Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafında bildirilmiştir.

Kullanılması Gereken Doğru İfadeler;

(Türkçe isimler sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, İngilizce isimler tüm harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir)

(Ders adının/adlarının devamına hiç bir ekleme yapılmadan yazılması gerekmektedir).

Uzmanlık Alan Dersi / GRADUATE SPECIALIZATION COURSE
Alan Uygulaması / FIELD PRACTICE
Seminer / SEMINAR
Yeterliğe Hazırlık Çalışması / PREPARATION WORK TO PROFICIENCY
Tez Çalışması / STUDY OF THESIS
Dönem Projesi / TERM PROJECT
Araştırma Yöntemleri / RESEARCH METHODS
İleri Araştırma Yöntemleri / ADVANCED RESEARCH METHODS

Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yeni ders açılması sürecinde, ders yönetiminden ders açma işlemi yapılıp, müfredata eklendikten sonra yine Anabilim Dalı Başkanı yetkisiyle dersin Bologna bilgileri doldurulduktan sonra ancak döneme ders açma işlemi yapılabilecektir.

Gerekli düzeltmelerin Anabilim dalı tarafından yapılması neticesinde ders açma işlemlerinin aktif olacağı Bologna Koordinatörlüğü tarafından bildirilmiştir.