Ögrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen bilgilendirme doğrultusunda OBS (Yeni Öğrenci Bilgi Sistemi) not girişleri 20 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

2016-2017 bahar yarıyılında not girişi yapılması gerekirken “Başarılı-Başarısız” olarak değerlendirilen zorunlu ve seçmeli derslerin maddi hata girişlerinin yapılabilmesi için Enstitümüze üst yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.