15 Haziran 2016 tarih ve 78909 sayılı ihtarname ile Kampüskart sözleşmesi ve ek protokolün tek taraflı olarak feshedildiği hususu Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bildirilmiş olup, Kampüs Kart sistemi 24 Haziran 2016 tarihi mesai bitiminden itibaren kullanılamayacaktır. 27 Haziran 2016 tarihi mesai başlangıcından itibaren yemek hizmeti fiş ile verilecektir. Bu tarihten başlayarak Kampüskart kullanıcılarının kalan bakiyeleri bankadan tahsil edilerek kullanıcılara iade edilecektir. Bilgilerinize.