• ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Duyurular

OBS’de Ders Açma İşlemleri

Anabilim Dallları tarafından OBS’nde döneme ders açma işlemi yapılamamasının nedeninin, OBS’de ders yönetimi kısmından yapılan ders açma işlemlerinde Uzmanlık Alan Dersi / Tez Çalışması / Yeterliğe Hazırlık Çalışması / Alan Uygulaması / Seminer / Dönem Projesi dersleri açılırken ders isimlerinin eksik veya hatalı olarak girilmesi ya da Bologna içeriklerinin eksik yada hatalı olarak girilmesinden ya […]

18 Mayıs 2018 Tarih Ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 78. Maddesinden Yararlanmak İsteyenler İçin Açıklamalar

1) 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici 78. maddesinden yararlanmak isteyenler 18 Eylül 2018 tarihine kadar şahsen veya noter vekaleti (7143 sayılı Kanun kapsamında Enstitü nezdinde tüm işlemleri yapmak üzere ibaresi bulunan) ile başvurabilirler. 2) Bu Kanun maddesinin […]