• ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Duyurular

Lisansüstü Yönetmeliğin 45.Maddesi Hükümleri Gereğince Kaydı Silinenlerin Dikkatine

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 45.maddesi hükümleri gereğince ilişikleri kesilen/kesilme aşamasına gelen  öğrenciler, bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüklerine dilekçe ile başvurmaları halinde, kayıt yaptırmadıkları tüm dönemler için tahakkuk eden öğrenim ücretlerini/katkı paylarını ödemeleri koşuluyla aktif hale getirilmesinin uygun olduğu hakkında alınan Üniversitemiz Senatosunun 01/10/2018 tarih ve 505/4370 sayılı Karar örneği için tıklayınız.

İnteraktif Kayıt Süreci – Ders Seçme – Akademik Takvim Hakkında Önemli Duyuru

Rektörlüğümüzden gelen yazı doğrultusunda; İnteraktif kayıt sürecinde ders seçimi yapan ancak ders kaydı danışmanı tarafından reddedilen, ders kaydını danışmanına onaya göndermediği için ders kaydını tamamlayamayan ile hiç ders kaydı yapmayan öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde ders kayıtlarını tamamlayabilmeleri amacıyla OBS; * Öğrenciler için: – 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da açılacak – 21 Ekim […]

18 Mayıs 2018 Tarih Ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 78. Maddesi Kapsamında Başvuru Yapanların Durumları

18 Mayıs 2018 Tarih Ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 78. Maddesi Kapsamında Başvuru Yapanların Durumları için tıklayınız. Kayıt işlemleri için tıklayınız.

2018-19 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran Enstitümüz öğrencilerine ait KAMPÜS KARTLAR, Enstitümüzde dağıtılmaya devam etmektedir.

Önceden tarafınızdan OBS sisteminden başvurusu yapılmış ve basımı tamamlanıp Enstitümüze teslim edilmiş olan 2018-19 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerine ait kampüs kartlar, Enstitümüzde dağıtılmaya devam etmektedir. Not: 2018-19 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi öncesine ait basılmış kartlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kampüs Kart biriminden yıl sonuna kadar  teslim alınabilecektir. […]

18 Mayıs 2018 Tarih Ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 78. Maddesinden Yararlanmak İsteyenler İçin Açıklamalar

1) 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici 78. maddesinden yararlanmak isteyenler 18 Eylül 2018 tarihine kadar şahsen veya noter vekaleti (7143 sayılı Kanun kapsamında Enstitü nezdinde tüm işlemleri yapmak üzere ibaresi bulunan) ile başvurabilirler. 2) Bu Kanun maddesinin […]